عناوین مهم: 

ادبیات کنکور

ادبیات کنکور

ادبیات فارسی گیلنا

ادبیات کنکور کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

ادبیات درس بسیار شیرینی و ساده ای میباشد بشرط تدریس حرفه ای تکنیکی که در مجموعه های زیر امده است

لیست محصولات

نام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان
قرابت معنایی منفیاستاد حسین احمدی۲۰
قرابت معنایی مثبت دوماستاد حسین احمدی۳۰
قرابت معنایی مثبت سوماستاد حسین احمدی۳۰
قرابت معنایی مثبت پیشاستاد حسین احمدی۳۰
تاریخ ادبیاتاستاد حسین احمدی۲۰
آرایه ادبیاستاد حسین احمدی۳۰
آرایه ادبی جامعدکتر آبان و محبوبی۶۰
املاآبان۳۰
جزوه ادبیاتاستاد حسین احمدی۷۵
جزوه زبان فارسیاستاد حسین احمدی۵۰
زبان فارسی پیشرفتهاستاد حسین احمدی و آبان۵۰
ادبیات دوماستاد حسین احمدی و آبان۹۰
ادبیات پیش دانشگاهیآبان۱۵۰
زبان فارسیآبان۹۰
روش های تست زنی واژگان ادبیاتاستاد احمدی و دکتر ابان۳۰
ادبیات سومدکتر تجبر۱۰۵

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملت احمد سلام
8041811519
6104337723729925

شماره تماس جهت تهیه محصولات :09128375702

تماس