عناوین مهم: 

فیزیک کنکور

فیزیک کنکور

فیزیک کنکور

فیزیک کنکورکنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر 20 درصد در درس فیزیک مواجه هستند

چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی از راه های مناسب

و امکان پذیر درصد بالای فیزیک زدن است و در ضمن یاد گیری تکنیک های حل تست

میتواند شما را به درصد بالایی در این درس برساند

نمونه تدریس

 

لیست محصولات کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

نام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان میباشد
فیزیک اول vvipدکتر امیر مسعودی۱۰۰
گرما و قانون گاز هادکتر امیر مسعودی۶۰
فشار و چگالیدکتر امیر مسعودی۹۰
الکتریسیته ساکندکتر امیر مسعودی۵۰
خازن و مدار های الکتریکیدکتر امیر مسعودی۵۰
القا و الکترو مغناطیسدکتر امیر مسعودی۱۶۰
روش تست زنی الکتریسته ساکندکتر امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی القا و الکترومغناطیسدکتر امیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی خازندکتر امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی مداردکتر امیر مسعودی۴۵
روش های تست زنی پیش مکانیک (شامل مباحث کار و انرژی و بردار ها و جمع بندی حرکت ، دینامیک ، موج و نوسان)دکتر امیر مسعودی۲۰۰
حرکت شناسیدکتر امیر مسعودی۱۸۰
دینامیک و حرکت دایره ایدکتر امیر مسعودی۱۶۰
حرکت نوسانیدکتر امیر مسعودی۱۵۰
امواج مکانیکیدکتر امیر مسعودی۹۰
صوت و امواج مغناطیسدکتر امیر مسعودی۶۰
فیزیک اتمی و هسته ایدکتر امیر مسعودی۷۵
دایرة المعارف فیزیک( حل سوالات داخل و خارج از کشور سال ۹۳ به همراه تدریس)دکتر امیر مسعودی۹۰
جمع بندی کامل فیزیک آسان استدکتر امیر مسعودی۲۰۰
روش های تست زنی فیزیک از پایه تا کنکور (حل تست های سه سال اخیر فیزیک کنکور)دکتر امیر مسعودیهدیه با تماس با شماره 09128375702

نمونه تدریس

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملت احمد سلام
8041811519
6104337723729925
تماس