عناوین مهم: 

دین وزندگی کنکور

دین وزندگی کنکور

 

درس دین گیلنا

حجم وسیع آیات و سوالات مفهومی از آنها اهمیت رمز گردانی و تدریس تکنیکی

این درس را دو چندان کردع است که در مجموعه زیر رعایت شده است

لیست محصولات موسسه کنکورآسان است:

تام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان
دین و زندگی دوم ۱۶ درس اولاستاد حسین احمدی۱۶۰
دین و زندگی سوم ۱۶استاد حسین احمدی۱۶۰
دین و زندگی پیش دانشگاهیاستاد حسین احمدی150

شماره حساب دفتر مرکزی جهت تهیه محصولات:

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملت احمد سلام
8041811519
6104337723729925

شماره تماس  دفتر مرکزی جهت تهیه محصولات :

09128375702

تماس