عناوین مهم: 

عربی

عربی کنکور

عربی آسان است

عربی کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

درسی سخت و مهم میباشد

اکثر داوطلبان به دلیل دوری یکساله از این درس

با مشکل فراوان با این درس دست و پنجه نرم میکنند در این مجموعه راهکار های تکنیکی

زدن درصد بالا گفته شده است

لیست محصولات موجود موسسه کنکورآسان است

نام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان
روش های تست زنی عربیاستاد حسین احمدی۴۰
عربی کنکور صد در صداستاد حسین احمدی۳۰
عربی برتراستاد حسین احمدی۳۰
متم عربی برتراستاد حسین احمدی۱۳۵
عربی ۱داوطلب۶۰
عربی ۲داوطلب۱۰۰
عربی سومساداتی۱۲۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملت احمد سلام
8041811519
6104337723729925

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

09128375702

تماس