عناوین مهم: 

پرکارترین نویسندگان تاریخ‌ادبیات زنگ پنجم

پرکارترین نویسندگان تاریخ‌ادبیات

پرکارترین نویسندگان

پرکارترین نویسندگان تاریخ‌ادبیات:زنگ پنجم کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا

جلال‌آل‌احمد: ۱-مدیر‌مدرسه ۲-نون والقلم ۳-زن‌زیادی ۴-پنج‌داستان

۵-از رنجی که میبریم ۶-خسی در میقات ۷-ترجمه‌ی «قمارباز»

۸-ترجمه‌ی «مائده‌های زمینی» ۹- غرب‌زدگی ۱۰-ارزیابی شتاب زده

سید محمد علی جمال‌زاده: ۱-یکی‌بود،یکی‌نبود ۲-دارالمجانین

۳-سروته یک کرباس ۴-تلخ‌و‌شیرین ۵-هفت‌کشور ۶-شور‌آباد

۷-راه‌آب‌نامه ۸-قصه‌های‌کوتاه ‌برای ‌بچه‌های ریش‌دار ۹-قصه‌ی ما به سر رسید

عبدالرحمان جامی: ۱-دیوان اشعار ۲-سلسله‌الذّهب

۳-سلامان و ابسال ۴-تُحفه‌الاحرار ۵-سَبحه‌الابرار

۶-یوسف‌و زلیخا ۷-لیلی و مجنون ۸-خردنامه‌ی اسکندری

۹-نقدالنُّصوص ۱۰-نفحات‌الأنس ۱۱-لوایح ۱۲-لوامع ۱۳-بهارستان

عبدالحسین زرین کوب: ۱-با کاروان حُلّه ۲-بحر در کوزه

۳-نقد ادبی ۴-بامداد اسلام ۵-جسیت‌و‌جو در تصوّف

۶-از چیزهای دیگر ۷-نه شرقی نه غربی، انسانی

۸-سرّ نی ۹-پلّه پلّه تا ملاقات خدا

۱۰-پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد ۱۱-فرار از مدرسه ۱۲-ترجمه‌ی «قصّه های دوشنبه»

محمدرضا شفیع‌کدکنی: ۱-شبخوانی ۲-از زبان برگ

۳-در کوچه باغ‌های نیشابور ۴-از بودن و سرودن

۵-مثل درخت در شب باران ۶-بوی جوی مولیان

۷-صُور خیال در شعر فارسی ۸-موسیقی شعر ۹-تصحیح و توضیح «اسرار التوحید»

آدرس کانال کنکور آسان است و برنامه زنگ پنجم و برنامه تلویزیونی اوج یادگیری شبکه دو  انتشارات گیلنا:konkurassanast/@

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور و ارتباط مستقیم با مشاورین برتر کنکور آسان است اوج یادگیری با شماره 09128375702تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس