عناوین مهم: 

زنگ پنجم و نکات زیست شناسی

زنگ پنجم و نکات زیست شناسی (انتشارات گیلنا کنکور آسان است برنامه اوج یادگیری یادگیری آسان)

زنگ پنجم و نکات زیست شناسی (انتشارات گیلنا کنکور آسان است برنامه اوج یادگیری یادگیری آسان)

زنگ پنجم و نکات زیست شناسی (انتشارات گیلنا کنکور آسان است برنامه اوج یادگیری یادگیری آسان)

زنگ پنجم و نکات زیست شناسی (انتشارات گیلنا کنکور آسان است برنامه اوج یادگیری یادگیری آسان)

نکات باکتری

هر جاندار شیمیواتوتروف ،

نوعی باکتری است.

هر جاندار شوره گذار،

باکتری است.

در هر باکتری فتوسنتز کننده ،

منبع انرژی نور است .

در باکتری های فتوسنتزکننده

منبع انرژی و الکترون متفاوت است .

یکسان بودن منبع انرژی و الکترون

یعنی غیر فتوسنتز کننده بودن باکتری .

منبع الکترون آب

سیانوباکتری

منبع الکترون اسید

غیرگوگردی ارغوانی

منبع الکترون NH3

شیمیواتوتروف

منبع انرژی NH3

شیمیواتوتروف

منبع انرژی H2S

شیمیواتوتروف

منبع انرژی کربوهیدرات

هتروتروف

باکتری های گوگردی ٢ نوع سبز و ارغوانی هستند

که در منبع انرژی ،الکترون و بی هوازی بودن تشابه و در رنگیزه تفاوت دارند .

باکتری های ارغوانی ٢ دسته هستند :

گوگردی و غیرگوگردی که در منبع انرژی تشابه

و در منبع الکترون و هوازی بودن تفاوت دارند .

باکتری فتوسنتزکننده غیر گوگردی ٢ دسته اند:

ارغوانی و سیانوباکتری که منبع انرژی مشابه و منبع الکترون متفاوت دارند

سیانوباکتری ها ٢دسته اند :۱) اولیه ۲)امروزی مثل انابنا.

که در منبع انرژی و الکترون و هم چنین تولید O2 تشابه و در مصرف آن تفاوت دارند.

هر گاه منبع الکترون H2S باشد ،

باکتری یا گوگردی یا شیمیواتروتروف است

که در منبع انرژی و هوازی بودن و متابولیسم وابسته به نور فرق دارند .

هر گاه منبع الکترون باکتری ،کربوهیدرات باشد ،

یا غیرگوگردی ارغوانی ،یا هتروتروف است که در منبع انرژی و متابولیسم وابسته به نور فرق دارند .

در باکتری های غیرگوگردی ارغوانی و هتروتروف

منبع الکترون آلی و در بقیه غیرآلی است.

کمبود O2 محیط روی متابولیسم هوازی ها،CO2 روی متابولیسم

فتوسنتزکنندگان،H2S روی متابولیسم گوگردی ها و شیمیواتوتروف ها و کمبود

اکسیژن روی متابولیسمل هوازی ها و کمبود

نور روی متابولیسم فتوسنتزکنندگان ، اثر گذار است.

 

شماره تماس دفتر مرکزی  جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی  و مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر برنامه زنگ پنجم و برنامه اوج یادگیری (کنکورآسان استانتشارات گیلنا یادگیری آسان ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس