عناوین مهم: 

اوج یادگیری و نکات زیست شناسی

اوج یادگیری و نکات زیست شناسی (کنکور آسان است یادگیری آسان زنگ پنجم انتشارات گیلنا)

اوج یادگیری و نکات زیست شناسی (کنکور آسان است یادگیری آسان زنگ پنجم انتشارات گیلنا)

اوج یادگیری و نکات زیست شناسی (کنکور آسان است یادگیری آسان زنگ پنجم انتشارات گیلنا)

اوج یادگیری و نکات زیست شناسی (کنکور آسان است یادگیری آسان زنگ پنجم انتشارات گیلنا)

تولید مثل گیاهان بخش دو

در همه گیاهان، هاگ ها با تقسیم میوز

و گامت ها با تقسیم میتوز به وجود می آیند.

در خزه برخلاف سایر گیاهان ،

انتقال آب و مواد غذایی فقط از طریق سلول های زنده انجام می شود.

در نهانزادان آوندی ، هاگ و گامت از نظر اندازه و شکل ،

متفاوت با یکدیگرند(هاگ ⬅️ بدون تاژک و بزرگ/
گامت ⬅️ تاژکدار و کوچک)

در همه ی گیاهان ، سلول های هاپلوئیدی

که نتیجه ی تقسیم میوز هستند، توانایی میتوز دارند.

همه گیاهان دارای سانتریول، آنتروزوئید

تاژکدار و و گامتوفیت مستقل دارند.

در سرخس برخلاف خزه ،

هنگام آزاد شدن هاگ ها،هاگدان پاره می شود.

تولید مثل گیاهان(بخش ۳)

گیاهانی که گرده افشانی آن ها را باد انجام می دهد،

باید تعداد بیشتری دانه گرده تولید کنند زیرا برخلاف حشرات ،

باد به صورت تصادفی گرده افشانی می کند.

گل هایی که در شب باز می شوند،دارای نوعی حرکت تنجشی می باشند.

(ممکن است برخی به اشتباه آن را شب تنجی در نظر بگیرند

که طبق کتاب درسی در شب تنجی ، گل ها در شب بسته می شوند.)

شناسایی مولکول های سطحی،موجب می شود

که دانه های گرده هر گیاه ،فقط روی کلاله ی گیاهان هم گونه،لوله ی گرده تشکیل دهند.

در گیاه شبدر، تنها سلول هایی

که آلل های تکراری دارند،سلول های آلبومن می باشند.

در نهاندانگان ، دو پوسته اطراف تخمک ،

تمام تخمک را به جز محل سفت می پوشاند.

 

شماره تماس دفتر مرکزی  جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی  و مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر برنامه زنگ پنجم و برنامه اوج یادگیری (کنکورآسان استانتشارات گیلنا یادگیری آسان ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

آدرس کانال کنکور آسان است و برنامه زنگ پنجم و برنامه تلویزیونی موسسه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا:konkurassanast/@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس