عناوین مهم: 

نکاتی در مورد زیست در زنگ پنجم

نکاتی در مورد زیست در زنگ پنجم کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا یادگیری آسان

نکاتی در مورد زیست در زنگ پنجم کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا یادگیری آسان

نکاتی در مورد زیست در زنگ پنجم کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا یادگیری آسان

نکاتی در مورد زیست در زنگ پنجم کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا یادگیری آسان

هر جاندار شیمیواتوتروف

نوعی باکتری است.

هر جاندار شوره گذار

باکتری است.

در هر باکتری فتوسنتز کننده

منبع انرژی نور است .

درباکتری های فتوسنتزکننده

منبع انرژی و الکترون متفاوت است .

یکسان بودن منبع انرژی و الکترون یعنی

غیر فتوسنتز کننده بودن باکتری .

منبع الکترون آب

سیانوباکتری

منبع الکترون اسید

غیرگوگردی ارغوانی

منبع الکترون NH3

شیمیواتوتروف

منبع انرژی NH3

شیمیواتوتروف

منبع انرژی H2S

شیمیواتوتروف

منبع انرژی کربوهیدرات

هتروتروف

باکتری های گوگردی ٢ نوع سبز و ارغوانی هستند

که در منبع انرژی الکترون و بی هوازی بودن تشابه و در رنگیزه تفاوت دارند .

باکتری های ارغوانی ٢ دسته هستند :

گوگردی و غیرگوگردی که در منبع انرژی

تشابه و در منبع الکترون و هوازی بودن تفاوت دارند .

باکتری فتوسنتزکننده غیر گوگردی ٢ دسته اند:

ارغوانی و سیانوباکتری که منبع

انرژی مشابه و منبع الکترون متفاوت دارند

سیانوباکتری ها ٢دسته اند :

۱) اولیه ۲)امروزی مثل انابنا. که در منبع انرژی و الکترون

و هم چنین تولید O2 تشابه و درمصرف آن تفاوت دارند.

هر گاه منبع الکترون H2S باشد

باکتری یا گوگردی یا شیمیواتروتروف است

که در منبع انرژی و هوازی بودن و متابولیسم وابسته به نور فرق دارند .

هر گاه منبع الکترون باکتری ،کربوهیدرات باشد

یا غیرگوگردی ارغوانی ،یا هتروتروف است که

در منبع انرژی و متابولیسم وابسته به نور فرق دارند .

در باکتری های غیرگوگردی ارغوانی و هتروتروف

منبع الکترون آلی و در بقیه غیرآلی است.

کمبود O2 محیط روی متابولیسم هوازی ها،CO2 روی متابولیسم

فتوسنتزکنندگان،H2S روی متابولیسم گوگردی ها و شیمیواتوتروف ها

و کمبود اکسیژن روی متابولیسم هوازی ها

و کمبود نور روی متابولیسم فتوسنتزکنندگان  اثر گذار است

 

شماره تماس دفتر مرکزی  جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی  و مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر برنامه زنگ پنجم و برنامه اوج یادگیری (کنکورآسان استانتشارات گیلنا یادگیری آسان ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

آدرس کانال کنکور آسان است و برنامه زنگ پنجم و برنامه تلویزیونی موسسه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا:konkurassanast/@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس