عناوین مهم: 

موسسه اوج یادگیری و نکاتی در مورد فتوسنتز

موسسه اوج یادگیری و نکاتی در مورد فتوسنتز (کنکور آسان است انتشارات گیلنا یادگیری آسان زنگ پنجم)

موسسه اوج یادگیری و نکاتی در مورد فتوسنتز (کنکور آسان است انتشارات گیلنا یادگیری آسان زنگ پنجم)

موسسه اوج یادگیری و نکاتی در مورد فتوسنتز (کنکور آسان است انتشارات گیلنا یادگیری آسان زنگ پنجم)

نکاتی در مورد فتوسنتز در سایت موسسه اوج یادگیری

فتوسنتز کنندگان:
گیاهان و جلبک ها

محل انجام فتوسنتز: کلروپلاست

برخی باکتری ها  محل انجام فتوسنتز :

غشاء سلولی

موارد استفاده از محصولات فتوسنتز

(حاصل تجمع و تغییر بخش هایی از قند ها):
تولید:
نشاسته
پروتئین
نوکلوئیک اسید
سایر مولکول های درون سلول

مراحل :
مرحله ی اول:

جذب انرژی نور خورشید
محل انجام فرآیندها:

غشاء تیلاکوئید
رنگیزه =

ساختار هایی که برخی طول

موج ها ر ا جذب و برخی را منعکس می کنند.

کلروفیل:
اولین رنگیزه ی موثر در فتوسنتز
جذب بخش اعظم نور آبی و قرمز
انعکاس نور سبز و زرد

سبز دیده شدن گیاهان
انواع در گیاهان و جلبک های سبز: a و b

کاروتنوئید:
بیشتر ، جذب نورهای سبز و آبی
انعکاس نور های زرد و نارنجی

رنگ های پاییزی

نکته ی شکل ۸٫۳:

به این شکل مهم و زیر نویس آن خوب دقت کنید.

اگر ماکزیمم و مینیمم های ۳ نمودار را در نظر بگیرید.

شکل های زیر به دست می آیند:

فتوسیستم=

دسته های رنگیزه به همراه تعدادی پروتئین

در غشای تیلاکوئید(ساختار هایی کیسه شکل و پهن درون کلروپلاست و از جنس غشای سلولی):

انواع فتوسیستم:
فتوسیستم Ⅰ:

دارای نوع خاصی از کلروفیل a باحداکثر جذب ۷۰۰نانومتر ←P700

فتوسیستم Ⅱ:

دارای نوع خاصی از کلروفیل a با حداکثر جذب ۶۸۰ نانومتر ←P680

ربط فتوسیستم ها:

مولکول های حامل الکترون
مراحل:

جذب و متمرکز شدن نور روی

کلروفیل های P700 و P680  افزایش

انرژی الکترون برانگیخته شدن الکترون
ترک فتوسیستم ها  انتقال الکترون

فتو سیستم Ⅱ به فتوسیستم Ⅰ و انتقال الکترون حاصل

از تجزیه ی آب به فتوسیستم Ⅱ تولید +H و گاز اکسیژن درون تیلاکوئید

نکته ی شکل ۸٫۴:

همان طور که در این شکل می بینید،

آنزیم تجزیه کننده ی آب در داخل

تیلاکوئید قرار دارد و واکنش تجزیه ی آب عبارتست از:

مرحله ی دوم:

تبدیل نور به انرژی شیمیایی:
محل انجام فرآیندها:

غشاء تیلاکوئید

شماره تماس دفتر مرکزی  جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی  و مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر برنامه زنگ پنجم و برنامه اوج یادگیری (کنکورآسان استانتشارات گیلنا یادگیری آسان ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

آدرس کانال کنکور آسان است و برنامه زنگ پنجم و برنامه تلویزیونی موسسه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا:konkurassanast/@

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس