عناوین مهم: 

ریاضیات و فیزیک کنکور نظام جدید امیر مسعودی

ریاضیات و فیزیک کنکور نظام جدید امیر مسعودی اوج یادگیری انتشارات گیلنا زنگ پنجم گیلنا کنکور آسان است

ریاضیات و فیزیک کنکور نظام جدید امیر مسعودی اوج یادگیری انتشارات گیلنا زنگ پنجم گیلنا کنکور آسان است

ریاضیات و فیزیک کنکور نظام جدید امیر مسعودی اوج یادگیری انتشارات گیلنا زنگ پنجم گیلنا کنکور آسان است

ریاضیات و فیزیک کنکور نظام جدید امیر مسعودی کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا زنگ پنجم گیلنا

اولین و بهترین در تدریس دی و دی های تصویری ریاضی و فیزیک در کنکور ایران
با نظارت انتشارات گیلنا کنکور آسان است اوج یادگیری
بنیانگذار تدریس های تصویری آموزش خلاقیت تست  همایش و جمع بندی
در کنکور ایران

ضبط ۳ دوربینه
آموزش و تست زنی

خرید محصولات همراه با مشاوره و برنامه ریزی اوج یادگیری انتشارات گیلنا کنکور آسان است تا روز کنکور :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

 

تعریف Definition
یک شرح دقیق و غیر مبهم از یک لفظ (اصطلاح) ریاضی تعریف معنای یک کلمه را با ارائه دادن

تمام ویژگی هایی (فقط همان ویژگیها) که باید درست باشد مشخص می کند

قضیه Theorem
یک عبارت ریاضی است که با استفاده از استدلال ریاضی اثبات می شود

در یک مقاله ریاضی، لفظ قضیه

برای نتایج خیلی مهم استفاده می شود
لم Lemma
یک نتیجه کوچک است که تنها هدف آن کمک به اثبات یک قضیه است

لم به عنوان وسیله ای در راه اثبات یک قضیه استفاده می شود

گاهی اوقات بعضی از لم ها خود به تنهایی

خیلی مهم هستند مثل لم زرن، لم اوریسون، لم برنساید و.
گزاره Proposition
یک نتیجه‌ ی اثبات شده و اغلب جالب

که عموماً اهمیت کمتری نسبت به قضیه دارد
نتیجه(فرع) Corollary
یک پی آمد که اثبات(معمولاً کوتاه) آن اساساً به یک قضیه‌ ی داده شده متکی است

(معمولاً میگوییم این یک نتیجه از قضیه‌ ی A است)
حدس Conjecture
گزاره ای که (فعلاً) اثبات نشده

اما اعتقاد بر آن است که درست باشد

مثل حدس کولاتز حدس گلدباخ و ..
ادعا Claim
یک خبر است که بعداً اثبات می شود

اغلب مثل یک لم غیر رسمی مورد استفاده قرار می گیرد
اصل Axiom/Postulate
یک حکم که بدون اثبات پذیرفته می شود

اصول پایه های اساسی هستند

که از آنها همه قضایا اثبات می شوند. مثل اصل۵ اقلیدس
اتحاد Identity
یک عبارت ریاضی که تساوی دو کمیت

یا مقدار (اغلب متغیر) را نشان می دهد. مثل اتحاد اویلر و …
تناقض یا پارادوکس Paradox
یک عبارت که با استفاده از مجموعه ای از اصول و تعاریف می توان

هم درستی و هم اشتباه بودن آن را نشان داد

تناقض ها اغلب برای نشان دادن ناسازگاری

در نظریه های نقض شده استفاده می شود

شماره تماس دفتر مرکزی  جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی  و مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر برنامه زنگ پنجم و برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان استانتشارات گیلنا یادگیری آسان ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس