عناوین مهم: 

اوج یادگیری و تبدیل واحد های شیمی

اوج یادگیری و تبدیل واحد های شیمی (کنکور آسان است گیلنا زنگ پنجم انتشارات گیلنا)

اوج یادگیری و تبدیل واحد های شیمی (کنکور آسان است گیلنا زنگ پنجم انتشارات گیلنا)

اوج یادگیری و تبدیل واحد های شیمی (کنکور آسان است گیلنا زنگ پنجم انتشارات گیلنا)

اوج یادگیری و تبدیل واحد های شیمی (کنکور آسان است گیلنا زنگ پنجم انتشارات گیلنا)

تبدیل واحد های طول

۱ متر = ۱۰ دسی متر
۱ متر = ۱۰۰ سانتی متر
۱متر = ۱۰۰۰ میلی متر
۱ متر = ۱۰۰۰۰۰۰ میکرون یا میکرومتر
۱ متر = ۳۹٫۳۷ اینچ
۱ متر = ۰٫۰۰۱ کیلومتر
۱ دسی متر = ۱۰ سانتی متر
۱ دسی متر = ۱۰۰ میلی متر
۱ دسی متر = ۱۰۰۰۰۰ میکرون
۱ دسی متر = ۰٫۱ متر
۱ سانتی متر = ۰٫۰۱ متر

۱ سانتی متر = ۰٫۱ دسی متر

۱ سانتی متر = ۱۰ میلی متر
۱ سانتی متر = ۱۰۰۰۰ میکرون
۱ میلی متر = ۰٫۰۰۱ متر
۱ میلی متر = ۰٫۰۱ دسی متر
۱ میلی متر = ۰٫۱ متر
۱ میلی متر = ۱۰۰۰ متر
?تبدیل واحدهای سطح
۱ هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
۱ متر مربع = ۱۰۰ دسی متر مربع
۱ متر مربع = ۱۰۰۰۰ سانتی متر مربع
۱ متر مربع = ۱۰۰۰۰۰۰ میلی متر مربع
۱ متر مربع = ۰٫۰۰۰۱ هکتار
۱ دسی متر مربع = ۰٫۰۱ متر مربع
۱ دسی متر مربع = ۱۰۰ سانتی متر مربع
۱ دسی متر مربع = ۱۰۰۰۰ میلی متر مربع
۱ سانتی متر مربع = ۰٫۰۰۰۱ متر مربع
۱ سانتی متر مربع = ۰٫۰۱ دسی متر مربع
۱ سانتی متر مربع = ۱۰۰ میلی متر مربع

۱ میلی متر مربع = ۰٫۰۰۰۰۰۱ متر مربع

۱ میلی متر مربع = ۰٫۰۰۰۱ دسی متر مربع
۱ میلی متر مربع = ۰٫۰۱ سانتی متر مربع
تبدیل واحد های حجم
۱ متر مکعب = ۱۰۰۰ لیتر یا ۱۰۰۰ دسی متر مکعب
۱ متر مکعب = ۱۰۰۰۰۰۰ سانتی متر مکعب یا ۱۰۰۰۰۰۰ میلی لیتر
۱ دسی متر مکعب یا ۱ لیتر = ۰٫۰۰۱ متر مکعب
۱ دسی متر مکعب یا ۱ لیتر = ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب
۱ سانتی متر مکعب = ۰٫۰۰۰۰۰۱ متر مکعب
۱ سانتی متر مکعب = ۰٫۰۰۱ دسی متر مکعب یا ۰٫۰۰۱ لیتر
تبدیل واحد های وزن
۱ تن = ۱۰۰۰ کیلو گرم
۱ تن = ۱۰۰۰۰۰۰ گرم
۱ کیلو گرم = ۱۰۰۰ گرم
۱ کیلو گرم = ۱۰۰۰۰۰۰ میلی گرم
۱ کیلو گرم = ۰٫۰۰۱ تن
۱ گرم = ۰٫۰۰۰۰۰۱ تن
۱ گرم = ۰٫۰۰۱ کیلو گرم
۱ گرم = ۱۰۰۰ میلی گرم ۱ میلی گرم = ۰٫۰۰۱
یکاهای چگالی:

یکای اس‌آی برای چگالی:

کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m³)
یکاهای متری بیرون از اس‌آی:
کیلوگرم بر لیتر (kg/L).
آب عموماً چگالی ۱ kg/L دارد،
که یکای مناسبی را فراهم می‌سازد.
کیلوگرم بر دسی‌متر مکعب (kg/dm³)
گرم بر میلی‌لیتر (g/mL)،
گرم بر سانتی‌متر مکعب (g/cc یا g/cm³).

این‌ها از نظر عددی برابرند با kg/L (۱ kg/L = ۱ kg/dm³ = ۱ g/cm³ = ۱ g/mL).

اونس بر اینچ مکعب (oz/cu in)
پوند بر اینچ مکعب (lb/cu in)
پوند بر فوت مکعب (lb/cu ft)
پوند بر یارد مکعب (lb/cu yd)
پوند بر گالون (برای آمریکا یا گالون امپراتوری) (lb/gal)
پوند بر بوشل آمریکا (lb/bu)
اسلاگ بر فوت مکعب.

 

شماره تماس دفتر مرکزی  جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی  و مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر برنامه زنگ پنجم و برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان استانتشارات گیلنا یادگیری آسان ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

آدرس کانال گیلنا کنکور آسان است و برنامه زنگ پنجم و برنامه تلویزیونی موسسه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا:konkurassanast/@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس