عناوین مهم: 

آموزش تست زنی در برنامه زنگ پنجم

تست های مهم کنکور آسان است

آموزش تست زنی در برنامه زنگ پنجم برنامه اوج یادگیری انتشارات گیلنا کنکور آسان است

آموزش تست زنی در برنامه زنگ پنجم برنامه اوج یادگیری انتشارات گیلنا کنکور آسان است

آموزش تست زنی در برنامه زنگ پنجم برنامه اوج یادگیری انتشارات گیلنا کنکور آسان است

آموزش تست زنی در برنامه زنگ پنجم برنامه اوج یادگیری انتشارات گیلنا کنکور آسان است

روش های تست زنی در زنگ پنجم

تست زنی به شیوه آموزشی تکمیل کننده یادگیری شماست

بنابراین یادگیری مبحثی بدون حل تمرین و تست های آموزشی ممکن

نیست و باید حتما تست آموزشی زده شود برای حل تست به شیوه آموزشیی زمان را در

نظر نگرفته و سعی کنید سوالات را پاسخ دهید در صورتیکه نتوانستید

پاسخ سوال را بیابید ابتدا به جزوه و کتاب درسی خود و در نهایت به پاسخ نامه

مراجعه کرده و در صورتیکه تست نکته جدیدی داشت آن را وارد خلاصه نویسی های

خود نمایید بنابراین وقتی که نتوانستید سوالی را پاسخ دهید نگران نشوید

چرا که این مرحله هم مرحله برای یادگیری شما است برای تست زنی دروس تمرینی

که نیاز به تمرین و تست زیادی دارند  باید بیشتر زمان واحد خود را به زدن تست اختصاص دهید و برای

دروس خواندنی که نیاز به استدلال و حفظ کردن دارند بیشتر زمان

واحد مطالعاتی خود را به مطالعه اختصاص دهید برای مثال

در دروس تمرینی اگر واحد مطالعاتی شما ٩٠ دقیقه ای است

باید ۶٠ دقیقه را به تست زنی و بقیه زمان

را به مطالعه و برای دروس تمرینی باید ۶٠ دقیقه را به مطالعه و بقیه زمان را به تست زنی اختصاص دهید

بنابراین حتما زدن تست به شیوه آموزشی را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید و آن را به زمان

دیگری موکول نکنید برای هر نوع درس اعم از خواندنی و تمرینی

زمان مناسب تست زنی را در هر واحد قرار دهید

تا بتوانید با افزایش میزان تست زنی خود در هفته به تسلط و یادگیری لازم در هر مبحث دست پیدا کنید

شماره تماس جهت ارتباط با مهندس عارف ربیعیان و برنامه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

شماره تماس حهت ارتباط با مهندس مسعودی و انتشارات گیلنا ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس