عناوین مهم: 

تاکتیک تست زنی در برنامه زنگ پنجم

تاکتیک تست زنی در برنامه زنگ پنجم برنامه اوج یادگیری کنکور آسان است

تاکتیک تست زنی در برنامه زنگ پنجم برنامه اوج یادگیری کنکور آسان است

تاکتیک تست زنی در برنامه زنگ پنجم برنامه اوج یادگیری کنکور آسان است

تاکتیک تست زنی در برنامه زنگ پنجم برنامه اوج یادگیری کنکور آسان است

تست های جستجو کردنی

در این تست ها لازمه هر ۴ گزینه را جستجو کنید
در چنین تست هایی سعی کنید

همیشه از گزینه ”ج” و ”د” شروع کنید

به احتمال ۶۰% یکی

از این دو گزینه جواب سوال است
همچنین مواظب باشید که انتخاب گزینه ”الف” به عنوان

جواب باید با احتیاط زیاد و بعد

از اینکه مطمئن شدید گزینه های ”ب” و ”ج” و ”د” درست نیستند صورت بگیره

از گزینه های طولانی فرار نکنید
گزینه ای که بررسیش به ظاهر

مشکل تره در ۸۰% موارد جواب سوال است

قید های تاکید و نفی بیانگر جواب غلط هستند
گزینه هایی که لغاتی مثل ”همیشه”  ”هرگز”  ”حتما” و … دارن

در ۹۵% اوقات صحیح نیستن،

در حالی که گزینه هایی دارای

کلماتی مانند ‘ممکن است

”احتمالا” و مانند اینها ۸۰% موارد صحیح هستن

 

‍ چگونه درس بخوانیم تا کمتر فراموش کنیم در برنامه زنگ پنجم برنامه اوج یادگیری ؟

زمانی‌ که شما مطلبی را می‌خوانید‌

تا ۲۴ ساعت د‌ر (حافظه‌ ی بلند‌‌مد‌ت) شما وجود‌ د‌ارد‌

ولی بعد‌ از ۲۴ ساعت جزئیات کمی از موضوع

را فراموش می‌ کنید‌ پس

اولین مرور بعد‌ از مطالعه ۲۴ ساعت بعد‌ از اولین یاد‌گیری است

یک هفته بعد‌ باید‌ برای بار د‌وم مطلب را مرور کنید‌ اما

یک ماه بعد‌ د‌وباره باید‌ مطلب مورد‌‌ نظر را مطالعه کنید‌ و آخرین

مرحله ۴ ماه بعد‌ است اگر مرحله‌ های مرور را به‌طور د‌قیق اجرا کنید‌

مطمئن باشید‌ که مطلب

برای همیشه د‌ر (حافظه‌ی بلند‌‌ مد‌ت) شما باقی خواهد‌ ماند‌

شماره تماس دفتر مرکزی  جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی  و مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر برنامه زنگ پنجم و برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان استانتشارات گیلنا یادگیری آسان ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس