عناوین مهم: 

Tag Archives: کنکور 95

امیر پور خلیل (رتبه 38 هزاری که پزشکی سراسری قبول شد)

امیر پور خلیل که با موسسه کنکور اسان است (برنامه اوج یادگیری,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری برتر,برنامه یادگیری آسان) توانست پزشکی سراسری قبول شود. امیر پور خلیل می گوید: برای دانش آموزان کنکوری مهمترین چیز داشتن برنامه ریزی تحصیلی خوب و

عباس احمدی که با کنکور آسان است رتبه یک کنکور ارشد شد

عباس احمدی (استاد دانشگاه تهران) که با کنکور آسان است (برنامه آینده موفق,برنامه اوج یادگیری,برنامه یادگیری آسان,برنامه یادگیری برتر) توانست رتبه یک کنکور ارشد شود سال کنکور سال مشخص شدن نتیجه 12 سال تلاش در عرصه علم و دانش ,

نکات مهم برنامه ریزی را با یادگیری آسان بیاموزید

نکات مهم در برنامه ریزی را با یادگیری آسان (کنکور آسان است,برنامه اوج یادگیری,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری برتر)بیاموزید در یک برنامه ریزی کلی سعی شود به نکات مهم ذیل توجه گردد: 1_یادگیری توزیعی نه فشرده,یعنی کارها و درس هایتان را

ویژگی برنامه ریزی درسی از نگاه یادگیری برتر

ویژگی برنامه ریزی درسی از نگاه برنامه یادگیری برتر (کنکور آسان است,برنامه آینده موفق,برنامه اوج یادگیری,برنامه یادگیری آسان) یک برنامه ریزی خوب دارای ویژگی های متعددی است که به اختصار به چند مورد از آن ها اشاره می گردد. 1_قابل

رمز موفقیت تحصیلی از نگاه کنکور آسان است چیست؟

رمز موفقیت تحصیلی از نگاه موسسه کنکور آسان است ( برنامه اوج یادگیری,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری برتر,برنامه یادگیری آسان) چیست؟ 1_خود باوری: اگر دانش آموز در بهترین مدرسه ثبت نام کند و از مناسب ترین شرایط در خانه بهرمند باشد

تماس