عناوین مهم: 
مهندس امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی مهندس امیر مسعودی با سلام دانش اموزان و داوطلبان عزیز بیوگرافی مهندس امیر مسعودی (بهترین دبیر ریاضی وفیزیک کشور) براتون گذاشتم تا بیشتر با ایشون اشنا بشید مهندس امیر ادامه ...

 

زیست دهم

زیست دهم کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا زیست دهم زیست دهم زیست اصلی ترین و سخت ترین درس رشته تجربی میباشد و با توجه به مفهومی شدن کنکور های اخیر اهمیت یادگیری مفهومی ترکیبی ان دو چندان

دین و زندگی دهم

دین و زندگی دهم کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا دین و زندگی دهم دین و زندگی دهم حجم وسیع آیات و سوالات مفهومی از آنها اهمیت رمز گردانی و تدریس تکنیکی این درس را دو چندان

شیمی پایه دهم

شیمی پایه دهم شیمی پایه دهم کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا شیمی برای بچه های تجربی درس اختصاصی تعیین کننده رشته و برای رشته  های ریاضی درسی رتبه ساز میباشد که تدرس حرفه ای آن بسیار مهم

ریاضی پایه دهم

ریاضی پایه دهم   ریاضی پایه دهم کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر ۲۰ درصد در درس ریاضی مواجه هستند چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی

فیزیک پایه دهم

فیزیک پایه دهم فیزیک پایه دهم کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر 20 درصد در درس فیزیک مواجه هستند چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی از

تماس