لیست قیمت محصولات اوج یادگیری

لیست قیمت محصولات اوج یادگیری انتشارات گیلنا یادگیری آسان به همراه رزومه و اسامی اساتید و مدرسین فیلم های آموزشی و نحوه مشاوره و پشتیبانی از دانش آموزان

به وب سایت رسمی اوج یادگیری خوش آمدید

لیست قیمت محصولات اوج یادگیری گیلنااوج یادگیری

لیست قیمت محصولات اوج یادگیری گیلنا و دی وی دی های آموزشی دروس مختلف موسسه کنکور آسان است ( برنامه اوج یادگیری , انتشارات گیلنا , برنامه یادگیری آسان ) را می توانید با کلیک بر روی عنوان هر درس مشاهده نمائید

فروشگاه رسمی اوج یادگیری و فروشگاه رسمی انتشارات گیلنا

 

لیست قیمت محصولات نظام جدید

لیست قیمت محصولات پایه دهم

لیست قیمت محصولات پایه نهم

لیست قیمت محصولات پایه یازدهم

لیست قیمت محصولات پایه دوازدهم

 

لیست قیمت محصولات نظام قدیم

فیزیک

ریاضی

شیمی

ادبیات

زیست شناسی

زبان انگلیسی

دین و زندگی

عربی

دروس اختصاصی رشته انسانی

 

جهت تهیه محصولات و منابع آموزشی از سایت رسمی اوج یادگیری با شماره دفتر مرکزی کنکور آسان است ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس حاصل فرمایید.

 

ویدئویی درمورد اوج یادگیری انتشارات گیلنا

 

لیست قیمت محصولات و فیلم های آموزشی اساتید موسسه اوج یادگیری موسسه گیلنا یادگیری آسان

قیمت دی وی دی های امیر مسعودی :

نام محصول و منابع آموزشینام مدرسقیمت
اموزش فیزیک و اندازه گیری دهممسعودی۴۰
اموزش کار و انرژی و توانمسعودی۷۰
اموزش ویژگی های فیزیکی موادمسعودی۱۷۰
اموزش دما و گرما و قانون گازهامسعودی۷۰
روش تست زنی اندازه گیریمسعودی۱۱۵
روش تست زنی ویژگی های فیزیکی موادمسعودی۱۹۵
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازهامسعودی۱۶۵
روش تست زنی کار و انرژیمسعودی۱۱۵
اموزش الکتریسیته ساکن تجربیمسعودی۷۰
روش تست الکتریسیته ساکن تجربیمسعودی۷۵
اموزش جریان الکتریکی و مدار تجربیمسعودی۱۲۰
روش تست جریان و مدارمسعودی۱۱۵
اموزش القا و مغانطیسمسعودی۷۵
روش تست بخش اول القا و مغناطیس تجربیمسعودی۱۱۰
روش تست بخش دوم القا و مغناطیس تجربیمسعودی۱۱۵
روش تست زنی خازن تجربیمسعودی۴۰
اموزش اکتریسته ساکن یازدهم رشته ریاضیمسعودی۷۰
روش تست الکتریسیته ساکن یازدهم رشته ریاضیمسعودی۹۵
اموزش جریان الکتریکی و مدار رشته ریاضیمسعودی۱۲۰
روش تست جریان و مدار رشته ریاضیمسعودی۱۳۰
اموزش مغناطیس و القا رشته ریاضیمسعودی۹۰
روش تست بخش اول القا و مغناطیس ریاضیمسعودی۱۳۰
روش تست بخش دوم القا و مغناطیس رشته ریاضیمسعودی۱۱۵
روش تست زنی خازن رشته ریاضیمسعودی۵۵
همایش فیزیک پایه دهم و یازدهم  رشته ریاضیمسعودی۵۰۵
همایش فیزیک پایه دهم و یازدهم تجربیمسعودی۴۷۰
اموزش ترمودینامیک رشته ریاضیشاهانی۶۰
حرکت شناسی دوازدهم رشته تجربیمسعودی۱۳۰
حرکت شناسی دوازدهم رشته ریاضیمسعودی۱۵۰
نوسان تجربیمسعودی۱۱۵
نوسان رشته ریاضیمسعودی۱۱۵
فیزیک اتمی هسته ای تجربیمسعودی۲۴۰
دینامیک رشته تجربیمسعودی۲۲۰
دینامیک رشته ریاضیمسعودی۲۲۰

 

اموزش مجموعه,الگو و دنباله انتشارات گیلنامسعودی۱۰۰
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات)مسعودی۳۰
اموزش آمار و احتمال انتشارات گیلنامسعودی۶۰
روش تست زنی مبحث مجموعهمسعودی۶۰
روش تست زنی الگو و دنبالهمسعودی۶۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن انتشارات گیلنامسعودی۴۵
روش تست زنی آمار و احتمال دهممسعودی۱۳۵
روش تست زنی مثلثاتمسعودی۷۵
روش تست زنی معادلات و سهمی دهممسعودی۱۴۰
روش تست زنی نامعادلاتمسعودی۱۱۰
روش تست تابعمسعودی۵۰
اموزش فصل ۱ و ۲ هندسه دهمشاهانی۱۰۵
اموزش فصل ۳و۴ هندسه دهمشاهانی۹۰
روش تست فصل ۱و۲ هندسه دهمشاهانی۶۰
توان های گویا و عبارت جبریشاهانی۱۰۵
اموزش هندسه تحلیلی یازدهم تجربیمسعودی۶۵
روش تست هندسه تحلیلیمسعودی۴۵
معادلات و سهمی جامع یازدهم تجربیمسعودی۱۴۵
اموزش تابع یازدهم تجربیمسعودی۷۰
روش تست تابعمسعودی۹۰
روش تست زنی مثلثات یازدهممسعودی۷۵
توابع نمایی و لگاریتمیمسعودی۱۰۰
اموزش جامع احنمال کنکورمسعودی۱۰۰
روش تست احتمالمسعودی۶۰
روش تست حد یازدهم تجربیمسعودی۱۳۰
روش تست هندسه تحلیلی یازدهم رشته ریاضیمسعودی۴۵
اموزش هندسه تحلیلی رشته ریاضیمسعودی۴۵
اموزش تابع رشته ریاضیمسعودی۹۰
روش تست تابعمسعودی۹۰
اموزش معادله و سهمیمسعودی۸۰
توابع نمایی و لگاریتمی ریاضیمسعودی۱۱۵
اموزش مثلثاتامیر مسعودی۸۰
روش تست احتمال جامع کنکور ریاضیمسعودی۱۱۵
اموزش جامع احنمال کنکور ریاضیمسعودی۱۱۵
روش تست تابع دوازدهم تجربیمسعودی۷۵
روش تست مثلثات دوازدهم تجربیمسعودی۷۵
روش تست مشتق و کاربرد مشتق تجربیمسعودی۲۵۰
روش تست حد دوازدهم تحربیمسعودی۸۵
روش تست حد جامع تجربیمسعودی۱۹۰
روش تست تابع دوازدهم رشته ریاضیمسعودی۶۰
روش تست مثلثات دوازدهم رشته ریاضیمسعودی۵۰

لیست قیمت محصولات و منابع و دی وی دی های عارف ربیعیان :

اموزش کیهان,زادگاه الفبای هستیعارف ربیعیان۱۰۵
اموزش ردپای گازها در زندگیربیعیان۱۲۰
اموزش آب آهنگ زندگیربیعیان۱۰۵
روش تست کیهان زادگاه الفبای هستیربیعیان۱۳۵
روش تست ردپای گازها در زندگیعارف ربیعیان۱۰۵
روش تست آب اهنگ زندگیربیعیان۱۲۰
همایش مسائل دهم و یازدهمربیعیان۲۸۰
محاسبات ریاضی در شیمیربیعیان۳۰
اموزش قدر هدایای زمینی را بدانیمربیعیان۷۵
اموزش در پی غذای سالمربیعیان۱۰۵
اموزش پوشاک نیاز پایان ناپذیرربیعیان۷۵
روش تست قدر هدایای زمینی را بدانیمربیعیان۲۱۰
روش تست در پی غذای سالمربیعیان۱۳۵
روش تست پوشاک نیاز پایان ناپذیرربیعیان۷۵
روش تست مولکول ها در خدمت تندرستیمهندس ربیعیان۲۰۰
روش تست اسایش و رفاه در سایه شیمیعارف ربیعیان۲۰۰
روش تست شیمی جلوه ای از هنر زیباییربیعیان۱۶۰
روش تست راهی به سوی آینده روشربیعیان۱۵۵

لیست قیمت محصولات زیست دکتر شیخی :

اموزش زیست دهمشیخی۱۴۵
روش تست زیست دهمشیخی۱۰۰
اموزش زیست یازدهمشیخی۱۰۰
روش تست زیست یازدهمشیخی۱۰۰
اموزش زیست دوازدهمپازوکی۲۴۰

لیست قیمت محصولات ادبیات دکتر ابان انتشارات گیلنا کنکور آسان است

اموزش ادبیات دهمابان۱۸۰
روش تست ادبیات دهمابان۱۳۵
جمع بندی ادبیات دهمابان۶۰
اموزش ادبیات یازدهمابان۱۵۰
روش تست ادبیات یازدهمابان۱۳۵
اموزش ادبیات دوازدهمابان۲۸۰
روش تست ادبیات دوازدهمابان۱۶۰

اموزش عربی دهماستاد احمدی۲۱۰
روش تست عربی دهماستاد احمدی۲۰۰
اموزش عربی یازدهماستاد احمدی۱۰۵
خلاقیت در عربی یازدهماستاد احمدی۲۰۰
اموزش عربی دوازدهماستاد احمدی۱۱۰

لیست قیمت منابع آموزشی موسسه گیلنا کنکور آسان است (زبان انگلیسی)

روش تست زبان انگلیسی دهمدکتر دانش زاده۱۰۵
اموزش زبان یازدهمدانش زاده۱۸۰
روش تست زبان یازدهمدانش زاده۹۰
روش تست زبان دوازدهمدانش زاده۱۸۰

لیست قیمت محصولات آموزشی استاد احمدی گیلنا

اموزش دین و زندگی دهماستاد احمدی۲۲۰
روش تست دین و زندگی دهماستاد احمدی۱۱۰
اموزش دین و زندگی یازدهماستاد احمدی۲۶۰
روش تست دین و زندگی یازدهماستاد احمدی۲۰۰
اموزش دین و زندگی دوازدهماستاد احمدی۲۰۰
روش تست دین و زندگی دوازدهماستاد احمدی۲۰۰
شماره تماس جهت تهیه محصولات آموزشی برنامه تلویزیونی اوج یادگیری  ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

اوج یادگیری شبکه دو سیما

اوج یادگیری از سال ۹۵ در شبکه دو سیما هر روز در حال پخش برنامه های مشاوره و برنامه ریزی درسی و کنکوری و ارائه محصولات و تدریس های بهترین اساتید بصورت فیلم های آموزشی می باشد تدریس های ارائه شده در این برنامه تلویزیونی برای کلیه دروس اختصاصی و عمومی می باشد و دانش آموزان با مشاهده برنامه ها و فیلم های آموزشی می توانند از تکنیک های ارائه شده برای کلیه دروس استفاده کنند در موسسه خدمات مشاوره رایگان به دانش آموزان ارائه می گردد همچنین آزمون های انلاین رایگان ویژه دانش آموزان موسسه ارائه می گردد.

اوج یادگیری امروز بهترین منابع و برنامه ریزی را ارائه می دهد

برنامه اوج یادگیری دیروز تا امروز و فردا در کنار شما دانش آموزان عزیز خواهد بود ما تا روز کنکور از طریق آموزش در شبکه دو در کنار شما خواهیم بود.

محصولات اوج یادگیری را با تخفیف از ما تهیه کنید

کلیه محصولات و منابع و فیلم های آموزشی دارای تخفیف می باشند و قیمت کلیه مباحث بصورت تک به تک در این برگه گرداوری شده

کانال اوج یادگیری جهت دانلود برنامه اوج یادگیری و نمونه تدریس ها و فیلم ها و آموزش ها

با عضویت در کانال موسسه می توانید به روز ترین تدریس های اساتید و مدرسین موسسه را دانلود کنید

آرشیو برنامه اوج یادگیری در کانال موجود می باشد

دانش آموزان می توانند با مراجعه به کانال موسسه در صورت نیاز به ارشیو برنامه ها و فیلم های آموزشی گذشته قسمت مورد نظر را دانلود و مشاهده نمایند.

زمان پخش برنامه اوج یادگیری در شبکه دو سیما :

برنامه اوج یادگیری در شبکه دو سیما هر روز از ساعت ۱۷:۱۹ الی ۱۷:۴۹ بصورت زنده پخش می شود

این برنامه در ساعت ۱۳:۱۷ الی ۱۳:۴۷ روز بعد هم بازپخش خواهد شد.

شماره تماس برنامه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

کنکور آسان است قیمت :

در این برگه قیمت کل آموزش های اساتید کنکور آسان است موجود می باشد.

کنکور آسان است در شبکه سه سیما

کنکور آسان است از سال ۹۲ تا سال ۹۴ از شبکه سه سیما در خدمت دانش آموز بود و همه روزه اساتید موسسه بهترین راهکار ها را به دانش آموزان ارائه می دادند که هم اکنون این برنامه پخش نمی شود و برنامه دیگری در سال ۹۵ جایگزین آن شد.

یادگیری برتر در شبکه دو

یادگیری برتر که از شبکه دو سیما قبل از پخش برنامه اوج یادگیری بهترین روش های مطالعاتی را به دانش آموزان ارائه می داد و هم اکنون برنامه اوج یادگیری در شبکه دو جایگزین آن شده.

زنگ پنجم در شبکه تهران

زنگ پنجم که هم اکنون از شبکه تهران در حال پخش می باشد و مدرسان موسسه مانند امیر مسعودی و عارف ربیعیان در این برنامه حضور دارند و تکنیک های حل تست های درس فیزیک و شیمی را به دانش آموزان می آموزند

یادگیری آسان در شبکه چهار

برنامه یادگیری آسان که از سال ۹۷ از شبکه چهار سیما در حال پخش می باشد و مدرسان گیلنا مانند امیر مسعودی و عارف ربیعیان و شاهانی در این برنامه حضور دارند و به تدریس بخش هایی از فیلم های آموزشی یادگیری آسان می پردازند موضوع این برنامه مشاوره و برنامه ریزی درسی است

زمان پخش برنامه یادگیری آسان از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۰۰ هر روز از شبکه چهار سیما بصورت زنده می باشد.

جهت تهیه فیلم های آموزشی یادگیری آسان با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

گیلنا با مجوز رسمی

همه این برنامه های تلویزیونی مانند اوج یادگیری زنگ پنجم یادگیری آسان کنکور آسان است یادگیری برتر زیر نظر انتشارات گیلنا با مجوز رسمی از وزارت ارشاد هستند که در شبکه های صدا وسیما در حال اجرای برنامه های آموزشی و کنکوری می باشند.

انتشارات گیلنا اولین موسسه کنکوری با دی وی دی های آموزشی

موسسه گیلنا اولین موسسه کنکوری کشور می باشد که شیوه کار خود را بر ارائه دی وی دی های آموزشی و فیلم های آموزشی پایه گذاری کرد که این روش در آنها سال ها روشی بسیار جدید می بود و تقریبا همه دانش آموزان در آن سال ها در کلاس های آموزشی شرکت می کردند,با شروع به کار موسسه دانش آموزان بسیاری شیوه مطالعه خود را بروز کرده و تغییر دادن و در حال حاضر کلیه دانش آموزان کشور با هر سطح تحصیلی می توانند از تدریس بهترین اساتید از طریق فیلم های آموزشی بهره مند شوند.

فیزیک اوج یادگیری :

درس فیزیک یکی از مهم ترین درس های رشته تجربی و رشته ریاضی است که معمولا دانش آموزان در این درس مشکلات زیادی دارند و درصد های پایین می زنند و دانش آموزان برای بدست آوردن رتبه خوب باید حتما مشکلات خود را در این درس حل کنند.

حل اصولی و درست مشکلات دانش آموزان در درس فیزیک ,محصولات امیر مسعودی بصورت فیلم های آموزشی آماده شده و با تدریس فوق العاده امیر مسعودی به اوج مهارت خواهید رسید تدریس ها کاملا تکنیکی است با تدریس مهندس امیر مسعودی به قدرت صد درصد زدن خواهید رسید.

ریاضی اوج یادگیری :

درس ریاضی هم مانند درس فیزیک یکی از دروس مهم برای داوطلبان کنکور محسوب میشود و متاسفانه بسیاری از دانش آموزان در این درس مشکل دارند و حتی درصد هایی زیر ۲۰ درصد دارند که برای رتبه های برتر کنکور اصلا مناسب نیست باید حتما درصد هایی خود را در درس ریاضی افزایش دهید ریاضی موسسه توسط مهندس امیر مسعودی بصورت فیلم آموزشی تدریس شده و فوق العاده تکنیکی و رمز گردانی شده با زبانی ساده تدریس شده و ان شاالله به درصد های بالا خواهید رسید.

شیمی اوج یادگیری:

درس شیمی یکی از درس های مهم رشته تجربی و رشته ریاضی است برای تجربی ها بسیار مهم و برای ریاضی ها رتبه آور است پس حتما باید نظر ویژه ای به این درس داشته باشید. مدرس درس شیمی اوج یادگیری مهندس عارف ربیعیان است. با تدریس و فیلم های آموزشی فوق العاده عارف ربیعیان به اوج مهارت در درس شیمی خواهید رسید.

زیست مجموعه اوج یادگیری :

درس زیست دقیقا مهم ترین و سخت ترین و رتبه ساز ترین درس رشته تجربی است و با توجه به طراحی تست های کنکور بصورت ترکیبی در کنکور دانش آموزان هم حتما باید بصورت ترکیبی این درس را بیاموزند تدریس زیست گیلنا توسط دکتر مهدی شیخی برای نطام قدیم ها و نطام جدید ها بصورت کاملا ترکیبی از طریق فیلم های آموزشی تدریس شده تدریس ها و روش تست زنی بصورت ترکیبی را با ندریس دکتر شیخی حرفه ای بیاموزید.

ادبیات گیلنا :

درس ادبیات یکی از مهم ترین دروس عمومی برای دانش آموزان رشته تجربی انسانی و ریاضی است دانش اموزان با یه مقدار دقت و اموزش تکنیکی و رمز گردانی شده این درس می توانند حتی به ۱۰۰ درصد برسند اساتید مجموعه گیلنا درس ادبیات به روشی کاملا جذاب و شیرین برای شما تدریس کردن با تدریس های ما ادبیات را تکنیکی و حرفه ای بیاموزید.

دین و زندگی انتشارات گیلنا :

درس دین و زندگی با ضریب ۳ برای دانش آموزان نظام قدیم تقریبا درس مهمی است ولی یه مقدار سنگین است به علت وجود حجم زیاد ایات و سوالات نیاز به یکسری روش ها دارید که نیازی به حفظ با حجم بالای این مفاهیم نباشید اساتید برتر این مفاهیم درس دین وزندگی را با روش های جذاب برای شما تدریس کردن درس سال گذشته دانش آموزان بسیاری بودن که با استفاده از این تدریس ها در کنکور سراسری به قدرت ۱۰۰ درصد در این درس رسیدن پس شما هم میتونید به ۱۰۰ درصد زدن برسید رتبه خود را بهبود ببخشید.

عربی :

درس عربی درسی بسیار سخت و رتبه آور می باشد به این دلیل که بسیاری از دانش آموزان در این درس مشکلات اساسی دارند و کلا تست های این درس را در کنکور کار نمی کنند پیشنهاد ما استفاده از تدریس های فوق تکنیکی اساتید ما است که شما را در این مسیر همراهی می کنند دانش آموزان زیادی در کنکور های گذشته با این تدریس ها به قدرت صد زدن رسیدن.

درس های رشته انسانی :

دروس رشته انسانی با توجه به حجم زیاد مطالب باید حتما بصورت رمز گردانی شده اموزش داده شوند اساتید ما این شیوه های نوین را در اختیار شما قرار داده اند تا شما داوطلبان کنکور نهایت استفاده را از این تدریس ها استفاده کنید. اساتیدی که خود رتبه برتر کنکور این درس بوده اند.

زبان انگلیسی :

زبان انگلیسی شاید آسان ترین درس عمومی برای رشته های مختلف است با تدریس فوق تکنیکی دکتر دانش زاده درصد خود را به ۱۰۰ نزدیک کنید کلیه مباحث درس زبان مثل گرامر لغات سوم و پیش و ریدینگ و کلوز تکنیکی تدریس شده است

نکته:

همه اساتید موسسه اموزش کتاب درسی را هم انجام میدهند و دانش آموزان نگران نباشند چون بسیاری از دانش آموزان در مفاهیم کتاب هم مشکل دارند و برای فراگیری روش های کنکوری باید از قبل مفاهیم کتاب مسلط باشید به همین علت اساتید این مجموعه آموزشی این نکته مهم را در نظر گرفته اند که قبل از ارائه روش های تکنیکی و تست زنی مفاهیم آموزشی و پیش نیاز ها را آموزش دهند.

مواردی که شامل این مجموعه می باشد آموزش خط به خط کتاب درسی به صورت مفهومی ترکیبی و حل جدیدترین تست های کنکور های سراسری داخل و خارج از کشور به همراه سوالات امتحان نهایی و تست های تالیفی کاربردی می باشند.

نکته در مورد روش های تست زنی در گیلنا :

پکیج های روش های تست زنی کلیه دروس در این پکیج ها ابتدا یک آموزش کوتاه  جامع و کاربردی ارائه می شود که شما عزیزان هر آنچه در مجموعه جامع مطالعه کرده اید به صورت کامل برای شما مرور و بازآوری شود سپس به تعداد فراوان تست هایی با سطوح مختلف هم سراسری و هم تالیفی حل می شود و در قالب حل این تست ها تکنیک های سریع و ما فوق حرفه ای به شما ارائه می شود تا بتونید سوالات و تست ها رو یکی پس از دیگری زیر ۳۰ ثانیه به جواب برسید.

جمع بندی انتشارات گیلنا :

جمع بندی کلیه دروس اختصاصی و عمومی برای کلیه دروس فراهم شده که برای دوران نزدیک کنکور بسیار برای شما کارایی دارد. و در این منابع تست های پر تکرار کنکور و تست های مهم هر درس اختصاصی و عمومی بصورت مجزا کار شده است همچنین دانش آموزانی که برنامه درسی خود را در زمان کم شروع می کنند می توانند از این منابع جمع بندی استفاده کنند تا با فراگیری همین تست های مهم به درصد بالا در آزمون ها برسند.

حجم منابع جمع بندی بسیار کم است و شما در زمان کوتاهی می توانید یک درس را جمع بندی کنید. حل تمامی سوالات بر اساس ترتیب دفترچه کنکور و مرور هر آنچه شما تا به اینجا مطالعه کرده اید این مجموعه ها برای ابتدای کار و آشنایی با تیپ و تست های کنکور یا برای دوران جمع بندی عید و ماه های آخر کنکور می باشد.

پکیج های همایش :

این مجموعه ها برای ماه آخر و ایام امتحانات می باشد و شامل جمع بندی مرور نهایی در قالب نکته و تست می باشد.

جزوات آموزشی و تست زنی در کنار دی وی دی های آموزشی :

در کنار دی وی دی های آموزشی جهت افزایش سرعت عمل دانش آموزان هنگام استفاده از دی وی دی های آموزشی و تست زنی

جزوه آموزشی و تست زنی بصورت کاملا رایگان ارائه خواهد شد.

این جزوات مکمل های بسیار خوبی در کنار دی وی دی های آموزشی هستند که دانش آموزان با وجود این جزوات دیگر نیاز زیادی

به نکته برداری هنگام مشاهده dvd ها ندارند و در هنگام مشاهده تدریس dvd ها باید همزمان از جزوات هم استفاده کنند و زیر نکات مهم

خط بکشند تا بعدا و در دوران مرور و تست زنی به این نکات مهم گفته شده در تدریس ها و جزوه ها دسترسی سریعتری داشته باشند

همچنین در انتهای همه جزوه ها منابع تست زنی نیز موجود است و دانش آموزان کنکوری بعد از مطالعه و مرور آن مبحث میتوانند از تست های انتهای

این جزوه ها استفاده کنند و خود را به خوبی محک بزنند که آیا این مبحث را به خوبی آموزش دیده اند یا خیر و با نقاط قوت و ضعف خود سریعتر آشنا شوند

به جزء چند مبحث اکثر دی وی دی های تدریس شده موجود داری جزوه آموزشی و تست در کنار خود هستند.

برنامه ریزی رتبه های برتر ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم و دوازدهم 

در این برنامه ریزی جهت افزایش قدرت تست زنی برای تمام دروس اختصاصی و عمومی برنامه ریزی ارائه خواهد شد

در این برنامه ریزی جهت معدل سازی عالی دانش آموزان نیز برنامه ارائه خواهد شد تا بهترین معدل ممکن را کسب کنند

با توجه به شرایط هر دانش آموز برنامه ریزی شخصی ارائه می شود.

برای دانش آموزانی که در حال تحصیل در مدرسه هستند برنامه ریزی کنکوری هماهنگ با برنامه مدرسه ارائه خواهد شد.

داوطلبان کنکوری فارغ التحصیل که از دی وی دی های آموزشی استفاده می نمایند برنامه ریزی هماهنگ با آزمون های آزمایشی ارائه خواهد شد.

برنامه ریزی کنکوری و معدل سازی به دو نوع روزانه و هفتگی انجام می شود.

هر دانش آموز و داوطلب کنکوری می تواند از یکی از این دو نوع برنامه استفاده نماید.

شماره تماس جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

سوالات متداول اوج یادگیری

در این بخش به سوالاتی که عموما درمورد برنامه اوج یادگیری یادگیری آسان انتشارات گیلنا پرسیده می شود پاسخ داده ایم:

اوج یادگیری چیست؟

بهترین و بروز ترین برنامه تلویزیونی کنکوری صدا و سیما می باشد که شیوه کاری موسسه ارائه و تدریس آموزشی و درسی و کنکوری توسط بهترین اساتید کشور از طریق دی وی دی های آموزشی می باشد.

آیا قیمت دی وی دی های آموزشی در این سایت بروز می باشد؟

بله قیمت ها با توجه به آخرین قیمت محصولات و دی وی دی های آموزشی می باشد.

آیا دی وی دی های آموزشی دارای گارانتی می باشد؟

بله کلیه دی وی دی های آموزشی موسسه دارای گارانتی می باشد و درصورت بروز مشکل شامل گارانتی می باشد.

برای تهیه و خرید دی وی دی های آموزشی انتشارات گیلنا یادگیری آسان اوج یادگیری با تخفیف ویژه چیکار کنیم؟

جهت تهیه و خرید دی وی دی های آموزشی و فیلم های آموزشی با تخفیف باید با مشاوران موسسه از طریق شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

[تعداد: 72   میانگین: 4/5]

146 Comments

 1. 1

  ابراهیمی

  اوج یادگیری بهترین تدریس هارو داشته ممنون

  Reply
  1. 1.1

   مدیر

   ان شاالله همیشه موفق باشید

   Reply
  2. 1.2

   کنکور آسان است

   اوج یادگیری از رضایت شما بابت استفاده از منابع آموزشی احساس خرسندی میکند
   موفق باشید

   Reply
 2. 2

  حسینی نیا

  اوج یادگیری مشاوره هم انجام میده؟

  Reply
  1. 2.1

   مدیر

   سلام بله مشاوران موسسه اوج یادگیری مشاوره و برنامه ریزی شما را انجام خواهند داد جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 3. 3

  مرضیه

  از تدریس های اوج یادگیری راضی ام ممنون

  Reply
  1. 3.1

   مدیر

   هدف اوج یادگیری کسب موفقیت شما دانش آموزان است

   Reply
  2. 3.2

   کنکور آسان است

   اوج یادگیری از شما بابت به اشتراک گذاشتن تجربه خود از استفاده از منابع آموزشی برنامه اوج یادگیری تشکر می کند

   Reply
 4. 4

  حمید

  هزینه کل محصولات و مشاوره برنامه اوج یادگیری برای پایه دهم تجربی چه مقدار میشه؟
  میخواستم ثبت نام کنم

  Reply
  1. 4.1

   مدیر

   سلام کلیه هزینه های پایه دهم رشته تجربی در این برگه لیست قیمت اورده شده است ولی برای دریافت اطلاعات دقیق تر و دریافت مشاوره تماس بگیرید

   Reply
 5. 5

  محمدی

  سلام امکانش هست فقط بعضی از تدریس های فیزیک دهم اوج یادگیری تهیه کنیم؟
  چون فقط فصل اول فیزیک دهم میخواستم

  Reply
  1. 5.1

   مدیر

   سلام وقت شما هم بخیر بله این امکان دارید کلیه تدریس های برنامه اوج یادگیری به صورت تک تک هم تهیه کنید در این برگه لیست قیمت کلیه مباحث برای شما نمایش داده شده

   Reply
   1. 5.1.1

    حسن

    از محصولات برنامه اوج یادگیری شبکه دو استفاده کردم راضی بودم مخصوصا فیزیک

    Reply
    1. 5.1.1.1

     مدیر

     اوج یادگیری از موفقیت شما احساس خرسندی می کند

     Reply
  2. 5.2

   کنکور آسان است

   شما هر مبحثی از تدریس های اوج یادگیری را انتخاب کنید همان مبحث برای شما ارسال خواهد شد

   Reply
 6. 6

  مهدی

  سلام.
  چند تا سوال داشتم.
  آیا لیست قیمت محصولات اوج یادگیری بروز است؟
  آیا برای خرید محصولات آموزشی تخفیف هم وجود دارد؟
  در صورت امکان فیلم های آموزشی مهندس امیر مسعودی رو بیشتر قرار بدید

  Reply
  1. 6.1

   مدیر

   سلام
   بله لیست قیمت کلیه محصولات اوج یادگیری در این برگه با توجه به اخرین تغییرات قیمت ها است
   بله کلیه محصولات آموزشی موسسه اوج یادگیری دارای تخفیف می باشد
   بابت دریافت نمونه تدریس بیشتر از مهندس مسعودی میتونید با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
  2. 6.2

   کنکور آسان است

   نمونه تدریس بیشتری از اساتید برنامه اوج یادگیری در سایت قرار گرفت تا بیشتر با تدریس اساتید اوج یادگیری آشنا شوید

   Reply
 7. 7

  حسنی

  قیمت کل محصولات یادگیری آسان چقدر میشه؟

  Reply
  1. 7.1

   مدیر

   قیمت منابع برنامه یادگیری آسان را در این برگه میتوانید مشاهده نمایید
   جهت ارتباط مستقیم با مشاورین یادگیری آسان با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 8. 8

  رحمانی

  هزینه ریاضی کامل محصولات گیلنا چه مقدار میشه؟

  Reply
  1. 8.1

   مدیر

   قیمت تک تک مباحث ریاضی گیلنا در این برگه نمایش داده شده

   Reply
 9. 9

  حمید رضایی

  جهت ثبت نام دانش آموز در سایت اوج یادگیری چگونه اقدام کنیم؟
  این رو هم خواستم بگم نمونه تدریس های برنامه اوج یادگیری فوق العاده عالی بود امیدوارم بتونم با این دی وی دی ها به هدفم که پزشکی هست برسم

  Reply
  1. 9.1

   مدیر

   سلام جهت ثبت نام در موسسه اوج یادگیری باید تماس بگیرید.
   برنامه اوج یادگیری بهترین شرایط برای موفقیت شما در کنکور سراسری فراهم خواهد کرد.
   بهترین دی وی دی های آموزشی متعلق به اوج یادگیری می باشد

   Reply
 10. 10

  نازنین

  قبل از ثبت نام در انتشارات گیلنا میخواستم با یکی از مشاورین موسسه صحبت کنم امکانش هست؟

  Reply
  1. 10.1

   مدیر

   بله شما دانش آموزان باید حتما قبل از تهیه منابع آموزشی و ثبت نام در انتشارات گیلنا با مشاورین موسسه تماس بگیرید
   جهت ثبت نام و خرید محصولات گیلنا و دریافت مشاوره با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 11. 11

  علی

  اوج یادگیری و انتشارات گیلنا یکی هست؟

  Reply
  1. 11.1

   مدیر

   برنامه اوج یادگیری به سفارش و مدیریت و پشتیبانی انتشارات گیلنا از شبکه دو سیما در حال پخش می باشد

   Reply
 12. 12

  mehran

  سلام میخواستم منابع اوج یادگیری رو تهیه کنم فقط شماره حساب برنامه اوج یادگیری چیه و باید به حساب کی واریز کنم؟

  Reply
  1. 12.1

   مدیر

   سلام جهت تهیه منابع و محصولات برنامه اوج یادگیری باید به حساب آقای احمد سلام مبلغ واریز کنید
   اگر سوالی در زمینه محصولات دارید با اوج یادگیری تماس بگیرید

   Reply
 13. 13

  حسین

  اوج یادگیری و گیلنا بهترین منابع آموزشی دارن پیشنهاد میکنم استفاده کنید من که راضی بودم

  Reply
  1. 13.1

   مدیر

   موسسه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا بسیار خرسند است که توانسته رضایت شما را با تدریس های عالی جلب نماید

   Reply
  2. 13.2

   کنکور آسان است

   ممنون از شما بایت به اشتراک گذاشتن نتیجه استفاده از دی وی دی های آموزشی اوج یادگیری و ابراز خرسندی از نتیجه گرفتن شما

   Reply
 14. 14

  حسنی

  جزوات دست نویس اساتید برنامه اوج یادگیری میخواستم

  Reply
  1. 14.1

   مدیر

   جهت دانلود و دریافت جروه اساتید اوج یادگیری تماس بگیرید تا لینک دانلود را در اختیار شما قرار دهیم

   Reply
 15. 15

  حسینی

  جهت خرید از سایت اوج یادگیری چه اقدامی انجام بدم؟؟؟

  Reply
  1. 15.1

   مدیر

   سلام جهت تهیه و خرید محصولات آموزشی موسسه اوج یادگیری از سایت اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ دفتر مرکزی تماس بگیرید

   Reply
 16. 16

  رضایی

  سلام خسته نباشید پکیج امیر مسعودی و محصولات امیر مسعودی میخوام خرید کنم فقط این قیمت ها با تخفیف هست؟؟

  Reply
  1. 16.1

   مدیر

   سلام کلیه قیمت های پکیج امیر مسعودی و محصولات امیر مسعودی در سایت اوج یادگیری با تخفیف لحاظ شده
   جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد قیمت محصولات می توانید با ما تماس بگیرید.

   Reply
 17. 17

  مرادی

  محصولات موسسه اوج یادگیری و محصولات انتشارات گیلنا با توجه به اخرین تغییرات کتاب درسی تدریس شده یا خیر؟
  چون کتاب ها یه مقدار تغییر داشته

  Reply
  1. 17.1

   مدیر

   سلام بله کلیه محصولات و منابع آموزشی تدریس شده توسط مدرسان و اساتید اوج یادگیری و گیلنا با اخرین تغییرات کتاب درسی هماهنگ می باشد و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد

   Reply
 18. 18

  محمدی

  سلام میتونم با اساتید اوج یادگیری مستقیم صحبت کنم؟
  اخه میخوام قبل از تهیه محصولات برنامه اوج یادگیری با یکی از اساتید صحبت کنم

  Reply
  1. 18.1

   مدیر

   سلام جهت ارتباط با اساتید اوج یادگیری با شماره دفتر مرکزی موسسه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
  2. 18.2

   کنکور آسان است

   جهت ارتباط مستقیم با اساتید اوج یادگیری با شماره داخل سایت تماس بگیرید

   Reply
 19. 19

  سهرابیان

  سلام وقت بخیر قیمت دی وی دی های امیر مسعودی کلا چقدر میشه؟
  تخفیف هم داره؟
  انجام مشاوره در برنامه اوج یادگیری چه مقدار هزینش میشه؟

  Reply
  1. 19.1

   مدیر

   سلام قیمت کلیه محصولات امیر مسعودی در این برگه موجود می باشد و جهت دریافت مشاوره درباره قیمت محصولات با مشاوران انتشارات گیلنا تماس بگیرید.
   بله انجام کلیه امور مشاوره و برنامه ریزی در اوج یادگیری کاملا رایگان می باشد.

   Reply
 20. 20

  رضانژاد

  محصولات یادگیری آسان باید از همین سایت تهیه کنم؟

  Reply
  1. 20.1

   مدیر

   شما میتوانید کلیه محصولات و منابع آموزشی برنامه یادگیری آسان را از همین سایت تهیه کنید

   Reply
 21. 21

  میرزایی

  در برنامه یادگیری آسان و برنامه اوج یادگیری گفتند یکسری منابع هدیه داده میشه چجور میتونم این هدایا بگیرم؟

  Reply
  1. 21.1

   مدیر

   سلام جهت دریافت منابع آموزشی هدیه از یادگیری آسان و موسسه اوج یادگیری لطفا تماس بگیرید

   Reply
 22. 22

  رضی زاده

  سلام یادگیری آسان برای همه درس ها محصولات آموزشی داره؟
  مشاوره هم از برنامه یادگیری آسان میخواستم

  Reply
  1. 22.1

   مدیر

   سلام بله برنامه یادگیری آسان برای کلیه درس های اختصاصی و عمومی دی وی دی های آموزشی آماده کرده و شما با تهیه این محصولات آموزشی نیازی به منبع دیگری ندارید.
   در یادگیری آسان مشاوره و برنامه ریزی کنکوری و درسی نیز انجام می شود جهت دریافت برنامه تماس بگیرید.

   Reply
 23. 23

  رضوان

  موسسه اوج یادگیری رتبه برتر داشته تو کنکور سال های اخیر؟

  Reply
  1. 23.1

   مدیر

   در کنکور چند سال اخیر دانش آموزان بسیاری بوده اند که توانسته اند با محصولات آموزشی موسسه اوج یادگیری رتبه های برتر کنکور را کسب نمایند جهت دریافت رزومه نفرات برتر کنکور موسسه اوج یادگیری تماس بگیرید.

   Reply
 24. 24

  کرمانی

  من میخوان از الان برای کنکور ۱۴۰۰ خودمو اماده کنم و میخوام با برنامه اوج یادگیری پیش برم

  Reply
  1. 24.1

   مدیر

   برنامه اوج یادگیری برای کنکور ۱۴۰۰ نیز از الان ثبت نام انجام می دهد و دانش آموزانی که برای کنکور ۱۴۰۰ هدفگذاری کرده اند می توانند با برنامه ریزی ویژه اوج یادگیری خود را آماده نمایند
   جهت ثبت نام در برنامه ریزی ویژه برنامه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 25. 25

  پری

  میتونم فقط منابع و محصولات اوج یادگیری خرید کنم آخه نیازی به مشاوره و پشتیبانی ندارم ؟

  Reply
  1. 25.1

   مدیر

   بله بدون دریافت مشاوره هم این امکان دارید منابع و محصولات و دی وی دی های اوج یادگیری تهیه کنید
   البته مشاوره و برنامه ریزی موسسه اوج یادگیری کاملا رایگان می باشد

   Reply
 26. 26

  رامین

  محصولات موسسه اوج یادگیری برای همه مناطق ارسال میشه اخه من قصد ثبت نام و دریافت محصولات و خدمات اوج یادگیری دارم ولی تهران نیستم برای شهرستان ها هم ارسال میکنید؟

  Reply
  1. 26.1

   مدیر

   بله ارائه خدمات برنامه اوج یادگیری شامل کل کشور می باشد و محصولات اوج یادگیری به تمام نقاط کشور ارسال می گردد.

   Reply
 27. 27

  رامین

  اساتید شاغل در اوج یادگیری و انتشارات گیلنا یکی هستند؟

  Reply
  1. 27.1

   مدیر

   بله برنامه اوج یادگیری که از شبکه دو سیما پخش می گردد به سفارش انتشارات گیلنا و زیر نظر گیلنا می باشد.
   همه اساتید اوج یادگیری جزء بهترین اساتید کشور می باشند و از لحاظ اموزشی و تستی مشکلات شما را در درس های مختلف برطرف خواهند کرد.

   Reply
 28. 28

  ابوالفضل

  ممنونم از اوج یادگیری

  Reply
  1. 28.1

   مدیر

   ان شاالله با محصولات اوج یادگیری به هدفتون برسید

   Reply
 29. 29

  مریم

  اوج یادگیری شبکه دو برنامه روزانه دارد؟

  Reply
  1. 29.1

   مدیر

   برنامه اوج یادگیری شبکه دو هر روز پخش می شود و اساتید موسسه هر روز به تدریس مباحث درسی می پردازند

   Reply
   1. 29.1.1

    مهسا

    میتونم با یکی از مشاوران اوج یادگیری صحبت کنم به برنامه ریزی روزانه نیاز دارم؟

    Reply
    1. 29.1.1.1

     مدیر

     جهت دریافت مشاوره از مشاورن برنامه اوج یادگیری و ثبت نام در موسسه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

     Reply
 30. 30

  مرتضی

  میخوام دی وی دی های برنامه اوج یادگیری بخرم فقط برای برنامه ریزی روزانه نیاز دارم.هزینه کل منابع اوج یادگیری ؟

  Reply
  1. 30.1

   مدیر

   جهت خرید منابع اوج یادگیری و دریافت برنامه ریزی درسی روزانه از مشاوران موسسه با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 31. 31

  نرگس

  از مشاوران برنامه اوج یادگیری و برنامه یادگیری آسان میخواستم تو این زمان باقیمانده کمکم کنن تا برنامه ریزی داشته داشته باشم دی وی دی های اوج یادگیری قبلا تهیه کردم فقط به برنامه احتیاج دارم

  Reply
  1. 31.1

   مدیر

   سلام اگر از الان هم برنامه ریزی شروع کنید زمان بسیار خوبی دارید نگران نباشید با برنامه ریزی مشاوران اوج یادگیری ان شاالله به هدفتان خواهید رسید جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی زیر نظر برنامه اوج یادگیری و برنامه یادگیری آسان با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 32. 32

  amir

  سلام.جمع بندی دروس انسانی نظام جدید را دارید؟؟

  Reply
  1. 32.1

   مدیر

   سلام خیر جمع بندی دروس انسانی نظام جدید فعلا آماده نشده و توسط اساتید اوج یادگیری در حال تدریس می باشد

   Reply
 33. 33

  mj

  وقتی آقای مسعودی در برنامه اوج یادگیری که از شبکه ۲پخش میشه میگن فلان عدد رو به فلان شماره ارسال کنید بلافاصله بعد از برنامه تدریس های اوج یادگیری رو هدیه میدن به دانش آموزان
  من یکبار فرستادم کسی زنگ نزد چرا؟؟

  Reply
  1. 33.1

   مدیر

   سلام تعداد پیام های ارسالی به برنامه اوج یادگیری بسیار زیاد است
   جهت دریافت تدریس هایی که به صورت هدیه از طرف برنامه اوج یادگیری شبکه دو به دانش آموزان ارائه میشه با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 34. 34

  Amir hossein

  سلام من فقط میخوام ریاضی و فیزیک و شیمی رو تهیه کنم آیا مشاوره هم برای من رایگانه؟و اینکه برای ۱۴۰۰ هم تدریس داشتند؟
  فرق آموزش درس و روش تست زنی چیه؟

  Reply
  1. 34.1

   مدیر

   سلام
   بله شما با تهیه هر یک از منابع آموزشی اوج یادگیری مشاوره و برنامه ریزی رایگان از تیم مشاوران برنامه اوج یادگیری دریافت خواهید کرد.
   کلیه محصولات و دی وی دی های آموزشی تدریس شده توسط اساتید اوج یادگیری با توجه به آخرین تغییرات کتاب می باشد.
   در لوح های آموزشی اوج یادگیری برای بخش آموزش فقط آموزش کتاب انجام شده ولی در لوح های روش تست زنی آموزش تکنیکی حل تست های کنکور انجام شده.

   Reply
 35. 35

  Amir hossein

  لطفا راهنمایی م کنید

  Reply
  1. 35.1

   مدیر

   سلام پاسخ سوال شما داده شد.
   در صورت تمایل میتوانید جهت دریافت مشاوره رایگان از مشاوران برنامه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 36. 36

  محسنی

  اوج یادگیری امروز دیدم واقعا تدریس های اوج یادگیری عالی بود فکر میکنم جزو بهترین موسسه های کنکوری باشید
  یه سوال هم داشتم در سایت اوج یادگیری نمونه تدریس های اساتید قرار دادید که بتونم بیشتر با تدریس اساتید موسسه اوج یادگیری آشنا بشم؟

  Reply
  1. 36.1

   مدیر

   بله در سایت اوج یادگیری برای هر درس چندین نمونه تدریس از فیلم های آموزشی مدرسین و اساتید اوج یادگیری قرار داده شده است.
   همچنین می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزومه برنامه اوج یادگیری و دریافت نمونه تدریس های بیشتر با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 37. 37

  صفایی نژاد

  برنامه اوج یادگیری دیروز تماشا میکردم یکی از استاد ها گفتن یکسری منابع آموزشی بصورت رایگان برای دانش آموزان ارسال میشه تا نمونه تدریس اساتید اوج یادگیری رو دانش آموزان تماشا کنند
  حالا چجوری میتونم این نمونه تدریس های برنامه اوج یادگیری دریافت کنم؟؟

  Reply
  1. 37.1

   مدیر

   بله نمونه تدریس های اوج یادگیری بصورت رایگان برای شما دانش آموزان ارسال خواهد شد.
   جهت دریافت نمونه تدریس ها و آموزش های برنامه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 38. 38

  rah

  این سایت رسمی اوج یادگیری هست جهت خرید محصولات اوج یادگیری ؟؟؟

  Reply
  1. 38.1

   مدیر

   بله سایت اوج یادگیری می باشد.
   جهت خرید محصولات آموزشی برنامه اوج یادگیری شبکه دو با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
  2. 38.2

   کنکور آسان است

   بله سایت اوج یادگیری می باشد و هر محصول آموزشی که از اوج یادگیری مد نظر دارید را می توانید سفارش دهید

   Reply
 39. 39

  شهرام

  در مورد برنامه یادگیری آسان یه توضیح میدید ؟
  یادگیری آسان و اوج یادگیری زیر نظر یک موسسه هستند؟

  Reply
  1. 39.1

   مدیر

   برنامه یادگیری آسان یک برنامه کنکوری است که هر روز از شبکه چهار سیما پخش می شود در این برنامه نکات مشاوره درسی و نحوه حل تست و تست زنی آموزش داده می شود.
   حهت ارتباط با یادگیری آسان می توانید با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.
   انجام مشاوره و برنامه ریزی با مشاوران یادگیری آسان رایگان می باشد.
   برنامه اوج یادگیری و یادگیری آسان زیر نطر انتشارات گیلنا فعالیت دارند و مربوط به یک موسسه کنکوری هستند.

   Reply
 40. 40

  محبی

  من اوج یادگیری امروز از تلویزیون شبکه دو دیدم خواستم بدونم منابع اوج یادگیری فقط دی وی دی هست یا اینکه جزوه هم داره؟؟

  Reply
  1. 40.1

   مدیر

   محصولات آموزشی برنامه اوج یادگیری شامل دی وی دی و لوح های آموزشی به همراه جزوه و کتاب می باشد به عنوان مثال مبحث گرما و قانون گازها از فیزیک دهم اوج یادگیری شامل دی وی دی آموزشی و جزوه می باشد.

   Reply
 41. 41

  عزیزی

  سلام قصد دارم از الان برای کنکور شروع کنم و میخوام از منابع و دی وی دی های اوج یادگیری استفاده کنم
  یه برنامه ریزی هم برای این سه ماه باقیمانده تا کنکور میخواستم
  برنامه اوج یادگیری برای این سه ماه میتونه برای من کاری انجام بده؟؟

  Reply
  1. 41.1

   مدیر

   برنامه اوج یادگیری برای دانش آموزانی که قصد دارند از الان برنامه خود شروع کنند و خود را در این زمان برای کنکور آماده نمایند برنامه و منابع آموزشی ویژه ای دارد.
   جهت انجام ثبت نام در این طرح اوج یادگیری و دریافت منابع و برنامه ریزی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 42. 42

  zeynab

  محصولات امیر مسعودی که تو برنامه اوج یادگیری تدریس می کنن میخواستم تهیه کنم
  محصولات امیر مسعودی و سایر درس های اوج یادگیری کامل هست؟

  Reply
  1. 42.1

   مدیر

   بله کلیه محصولات امیر مسعودی برای درس فیزیک و ریاضی کامل تدریس شده و شما میتوانید محصولات امیر مسعودی را از همین سایت اوج یادگیری تهیه نمایید
   شماره تماس جهت تهیه محصولات امیر مسعودی از سایت اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲
   محصولات اوج یادگیری برای کلیه درس ها از پایه دهم یازدهم و دوازدهم برای کلیه مباحث اختصاصی و عمومی آماده شده.

   Reply
 43. 43

  حنانه

  من تمام دی وی دی های اوج یادگیری دارم میخوام برنامه اوج یادگیری یه مشاور خوب برام در نظر بگیره که تا کنکور منو پشتیبانی کنه

  Reply
  1. 43.1

   مدیر

   با توجه به اینکه شما کلیه منابع و دی وی دی های برنامه اوج یادگیری را در اختیار دارید از طرف موسسه برای شما مشاوره و برنامه ریزی رایگان انجام خواهد شد.
   تیم مشاوره و برنامه ریزی اوج یادگیری تا کنکور مشاوره و برنامه ریزی و پشتیبانی شما را انجام خواهد داد
   جهت ثبت نام در طرح مشاوره و برنامه ریزی اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید.

   Reply
 44. 44

  مائده

  چند تا نمونه تدریس از اساتید اوج یادگیری میخواستم ببینم
  قیمت دی وی دی ها که تو سایت اوج یادگیری هست درسته و بروز هست؟

  Reply
  1. 44.1

   مدیر

   جهت دریافت نمونه تدریس های اساتید اوج یادگیری تماس بگیرید
   بله کلیه قیمت های دی وی دی های آموزشی در سایت اوج یادگیری صحیح می باشد

   Reply
 45. 45

  سعید

  من محصولات موسسه اوج یادگیری بگیرم مشاوره برنامه رایگان انجام میشه
  موسسه اوج یادگیری برای من یه مشاور در نظر میگیره که به من برنامه بده؟؟
  اساتید موسسه اوج یادگیری تعریف شون رو خیلی شنیدم

  Reply
  1. 45.1

   مدیر

   بله شما با دریافت محصولات موسسه اوج یادگیری و ثبت نام در موسسه از مشاوران موسسه اوج یادگیری مشاوره و برنامه ریزی بصورت رایگان تا کنکور سراسری دریافت خواهید کرد.
   مشاور موسسه کلیه نکات مطالعاتی درس های اختصاصی و عمومی را به شما آموزش خواهد داد.

   اساتید موسسه اوج یادگیری جزو بهترین اساتید کشور می باشند که شما با استفاده از محصولات و دی وی دی های آموزشی آنها به اوج مهارت در حل تست های کنکور خواهید رسید.
   دانش آموزان با ثبت نام در موسسه اوج یادگیری فقط هزینه دی وی دی های آموزشی را پرداخت خواهند کرد و بابت مشاوره و برنامه ریزی هزینه ای دریافت نخواهد شد.

   Reply
   1. 45.1.1

    ناشناس

    سلام چرا وقتی به سامانه پیامک میکنیم هیچکس تلفن نمیکنه؟

    Reply
    1. 45.1.1.1

     کنکور آسان است

     سلام تعداد پیام های ارسالی به برنامه اوج یادگیری بسیار زیاد است جهت دریافت مشاوره و خرید محصولات اوج یادگیری انتشارات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

     Reply
 46. 46

  مهین

  زیست اوج یادگیری برای نظام جدید هست؟
  تو درس زیست ضعف زیادی دارم با تدریس و دی دی وی های زیست اوج یادگیری میتونم قوی بشم؟

  Reply
  1. 46.1

   مدیر

   بله زیست اوج یادگیری برای کلیه پایه های نظام جدید دهم یازدهم و دوازدهم تدریس شده.
   زیست اوج یادگیری توسط اساتید برتر کشور تدریس شده و ان شاالله با تهیه دی وی دی های زیست اوج یادگیری خط به خط کتاب درسی را آموزش خواهید دید و در این درس قوی خواهید شد

   Reply
 47. 47

  علیرضایی

  اوج یادگیری شیمی روش تست زنی داره؟
  درس شیمی از موسسه اوج یادگیری میخوام بگیرم فقط به روش تست زنی نیاز دارم
  شنیدم اوج یادگیری شیمی روش تست دارد

  Reply
  1. 47.1

   مدیر

   بله موسسه اوج یادگیری شیمی را آموزش و روش تست زنی دارد.
   شما میتوانید فقط بخش روش تست زنی شیمی اوج یادگیری را تهیه کنید.

   Reply
 48. 48

  بهروز

  بسته های رایگان اوج یادگیری میتونم دریافت کنم؟
  همون بسته های رایگانی که در برنامه اوج یادگیری به عنوان نمونه برای دانش اموزان میفرستن من هم میخوام این بسته هارو داشته باشم که اگر تدریس ها خوب بود کلیه محصولات آموزشی و دی وی دی هارو سفارش بدم

  Reply
  1. 48.1

   مدیر

   بله شما هم میتوانید بسته های رایگان اوج یادگیری را دریافت نمایید.
   این بسته ها جهت ارسال نمونه تدریس اساتید اوج یادگیری ارسال می شود تا دانش آموزان با تدریس مدرسین موسسه اوج یادگیری بیشتر آشنا شوند.
   جهت دریافت بسته های رایگان اوج یادگیری تماس بگیرید.

   Reply
 49. 49

  حسینیان

  اوج یادگیری ریاضی رو مبحثی هم ارائه میده؟؟
  فقط یک مبحث از ریاضی اوج یادگیری میخوام تهیه کنم

  Reply
  1. 49.1

   مدیر

   بله اوج یادگیری ریاضی را مبحثی هم ارائه می دهد و شما قادر خواهید بود هر یک از مباحث درس ریاضی برنامه اوج یادگیری را به صورت تک به تک نیز سفارش دهید.

   Reply
 50. 50

  رجبی

  در موسسه اوج یادگیری حسین احمدی مدرس درس های عربی و دین و زندگی است؟
  در دی وی دی های عربی موسسه اوج یادگیری حسین احمدی علاوه بر تست زنی آموزش تشریحی هم توضیح داده؟

  Reply
  1. 50.1

   مدیر

   بله در موسسه اوج یادگیری مدرس درس های عربی و دین و زندگی استاد حسین احمدی می باشند.
   در دی وی دی های عربی اوج یادگیری ابتدا آموزش تشریحی کتاب انجام شده و سپس روش های تست زنی آموزش داده شده است

   Reply
 51. 51

  برزو

  زمان پخش برنامه اوج یادگیری که در این سایت اوج یادگیری قرار دادید درسته ؟
  اخه تعریف برنامه شما رو شنیدم میخواستم برنامه اوج یادگیری بصورت زنده ببینم؟

  Reply
  1. 51.1

   مدیر

   سلام بله زمان پخش برنامه اوج یادگیری که در سایت اوج یادگیری قرار گرفته صحیح می باشد.
   شما می توانید برنامه اوج یادگیری را بصورت زنده از شبکه دو مشاهده نمایید.

   Reply
 52. 52

  مهرانه

  من امسال میرم دوازدهم میتونم از خردادماه برنامه درسی با اوج یادگیری شروع کنم؟
  برنامه اوج یادگیری از الان ثبت نام انجام میده؟

  Reply
  1. 52.1

   کنکور آسان است

   بله برنامه اوج یادگیری برای کنکور سال آینده در حال انجام ثبت نام دانش آموزان می باشد
   شما می توانید از الان در اوج یادگیری ثبت نام خود را انجام دهید و برنامه ریزی درسی خود را شروع کنید.

   Reply
 53. 53

  رمضانی

  میخواستم بدونم دی وی دی ها و تدریس اساتید اوج یادگیری واقعا با همان کیفیتی هست که اساتید اوج یادگیری در شبکه دو تدریس میکنن و واقعا عالی هستند این تدریس ها؟؟

  Reply
  1. 53.1

   کنکور آسان است

   بله کیفیت تدریس ها عالی می باشد.
   تدریس انجام شده در دی وی دی های آموزشی اوج یادگیری توسط اساتید با همان کیفیت نمونه تدریس های انجام شده در شبکه دو سیما می باشد و این تدریس ها فوق العاده عالی و تکنیکی تدریس شده است

   Reply
 54. 54

  مهراب

  من از آموزش های موسسه اوج یادگیری استفاده کردم نتیجه خوبی گرفتم تراز هام در آزمون های آزمایشی بخوبی رشد کرد امیدوارم شما هم نتیجه خوبی از دی وی دی های اوج یادگیری بگیرید

  Reply
  1. 54.1

   کنکور آسان است

   ممنون از شما که تجربه و نتیجه استفاده و مشاهده تدریس های اساتید اوج یادگیری را در اختیار سایر دانش آموزان قرار دادید تا سایر دانش آموزان هم با استفاده از محصولات اوج یادگیری به موفقیت برسند.

   Reply
 55. 55

  مژگان

  اوج یادگیری تو شهر مشهد نمایندگی داره؟
  میخوام چند درس تهیه کنم مشاوره هم میخوام

  Reply
  1. 55.1

   کنکور آسان است

   اوج یادگیری در مشهد نمایندگی ندارد جهت تهیه محصولات آموزشی برنامه اوج یادگیری و دریافت مشاوره با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 56. 56

  زهرا سادات

  رشته من تجربی هست میخوام محصولات آموزشی اوج یادگیری دریافت کنم شما در اصفهان نمایندگی دارید که از خود اصفهان بتونم منابع آموزشی دریافت کنم؟ یا اینکه باید مستقیم به شما سفارش بدم تا برام محصولات اوج یادگیری بفرستید

  Reply
  1. 56.1

   کنکور آسان است

   برنامه اوج یادگیری در اصفهان نمایندگی ندارد و شما جهت خرید و تهیه محصولات آموزشی اوج یادگیری میتوانید با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید تا منابع آموزشی را برای شما ارسال کنیم و مشاوره و برنامه ریزی رایگان نیز برای شما انجام شود.

   Reply
 57. 57

  مهسا

  من داوطلب کنکور هستم ولی ۱۰ سال از درس دور بودم به نظر شما با دی وی دی های آموزشی اوج یادگیری میتونم رتبه خوبی بیارم
  دی وی دی های اوج یادگیری تهیه کنم باز هم باید کتاب رو بخونم؟

  Reply
  1. 57.1

   کنکور آسان است

   نگران این نباشید که چند سال از درس دور بوده اید محصولات اوج یادگیری توسط بهترین اساتید کشور تدریس شده و شما با مشاهده تدریس اساتید اوج یادگیری می توانید برای کلیه درس های اختصاصی و عمومی به اوج مهارت برسید و دیگر نیازی به استفاده از منبع دیگری نیست

   Reply
 58. 58

  زهره

  من یک داوطلب کنکوری هستم دی وی دی های موسسه اوج یادگیری از یکی از آشناهامون گرفتم ولی بعد فهمیدم نباید از کسی دی وی دی هارو میگرفتم باید خودم خرید میکردم
  در حال حاضر باید چیکار کنم؟
  میخوام یکی از مشاوران اوج یادگیری صحبت کنم که چجوری میتونم جبران کنم؟

  Reply
  1. 58.1

   کنکور آسان است

   هر داوطلب و دانش آموز باید خودش دی وی دی های آموزشی اوج یادگیری را تهیه کند و در موسسه ثبت نام کند و نباید دی وی دی های فرد دیگری را بگیرد
   جهت ارتباط با مشاوران برنامه اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 59. 59

  الهام حسنی

  میخوام یه مشاور خانم بهم معرفی کنید رشته من تجربی هست
  از همین سایت برنامه اوج یادگیری محصولات آموزشی میخوام تهیه کنم فقط مشاور خانم بهم معرفی کنید

  Reply
  1. 59.1

   کنکور آسان است

   جهت ثبت نام زیر نظر یکی از مشاوران خانم برنامه اوج یادگیری و سفارش محصولات با شماره داخل سایت تماس بگیرید

   Reply
  2. 59.2

   Alireza

   با سلام خدمت شما دوستان گرامی
   ببخشید میخواستم بدونم که من فقط تمام بسته‌های آموزشی استاد عارف ربیعیان رو بخوام همشون رو که این بالا گذاشتید هزینش چقدر میشه یا دقیق یا حدودا؟؟؟؟🤔
   بعد میخواستم بدونم این دی وی دی های استاد ربیعیان به روز هستن دیگه بله؟یعنی به درد کنکور امسالم یا اگر نتونستم سال بعدم میخوره؟؟؟
   ممنون میشم جوابمو بدید

   Reply
 60. 60

  Alireza

  با سلام خدمت شما دوستان اوج یادگیری
  ببخشید میخواستم بدونم که من فقط تمام بسته‌ های آموزشی استاد عارف ربیعیان از اوج یادگیری رو بخوام همشون رو که این بالا گذاشتید هزینش چقدر میشه یا دقیق یا حدودا؟؟؟؟
  بعد میخواستم بدونم این دی وی دی های استاد ربیعیان به روز هستن دیگه بله؟یعنی به درد کنکور امسالم یا اگر نتونستم سال بعدم میخوره؟؟؟
  ممنون میشم جوابمو بدید

  Reply
  1. 60.1

   کنکور آسان است

   سلام قیمت محصولات در سایت اوج یادگیری به روز می باشد
   قیمت های موجود در سایت اوج یادگیری برای محصولات عارف ربیعیان صحیح می باشد
   تدریس دی وی دی ها کاملا به روز می باشد

   Reply
 61. 61

  مهربان

  موسسه اوج یادگیری تهران شعبه داره ؟
  میخوام فیلم های آموزشی اوج یادگیری دریافت کنم
  قبل از خرید میخوام بسته های رایگان اوج یادگیری برام بفرستید

  Reply
  1. 61.1

   کنکور آسان است

   بله دفتر مرکزی اوج یادگیری تهران است
   جهت تهیه فیلم های آموزشی اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ هماهنگ کنید
   جهت دریافت بسته های رایگان اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 62. 62

  اریا

  سلام
  برای دریافت پکیج جامع تجربی نظام جدید چکار کنم؟

  Reply
  1. 62.1

   کنکور آسان است

   سلام جهت دریافت پکیج جامع برنامه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا برای رشته تجربی با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید تا مشاوران موسسه توضیحات کامل را ارائه دهند

   Reply
 63. 63

  Sajede

  اگه با این شماره تماس بگیریم.بهمون بسته های رایگان داده میشه که اگه خوشمون اومد دوباره باهاتون تماس بگیریم

  Reply
  1. 63.1

   کنکور آسان است

   سلام جهت دریافت بسته های رایگان اوج یادگیری با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید تا منابع رایگان اوج یادگیری انتشارات گیلنا بصورت نمونه برای شما ارسال شود.

   Reply
 64. 64

  مهراسا

  من رشتم انسانیه در مورد بسته های رایگان که در برنامتون( یادگیری آسان) توسط خود اساتیدی که میان برای تدریس تبلیغ میشه بارها و بارها پیامک زدم اما فایلی یا بسته ای برام نیومد تهش یه مشاور تماس گرفت و پرسید رشتم چیه و یه کانال برام فرستاد که همش مربوط به تجربی بود و بعد کلی اعتراض که من انسانیم و برای بسته های آقای دانش زاده و جوکار پیام دادم انگار نه انگار تهش گفت من مشاور تجربیم و بسته ها رایگان نیست و باید بخری

  Reply
  1. 64.1

   کنکور آسان است

   سلام معمولا بسته های رایگان که در برنامه اوج یادگیری و یادگیری آسان ارائه میشه برای رشته تجربی و رشته ریاضی می باشد جهت دریافت بسته های رایگان اوج یادگیری و یادگیری آسان با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply
 65. 65

  ناشناس

  سلام وقت شما بخیر اوج یادگیری برای پایه دهم برنامه ریزی میکنه ؟ و اینکه بر نامه ریزی براساسیه؟

  Reply
  1. 65.1

   کنکور آسان است

   سلام برنامه اوج یادگیری برای کلیه پایه های تحصیلی منابع آموزشی و برنامه ریزی ویژه دارد برای پایه دهم نیز اوج یادگیری برنامه ریزی انجام می دهد

   Reply
 66. 66

  Rasta

  سلام. اونایی که میان تو برنامه اوج یادگیری صحبت میکنند منظورم همون رتبه های برتر مشاوره شون آقای مسعودی وآقای احمدی هستند؟ چطور بایر مشاوره بگیرم

  Reply
  1. 66.1

   کنکور آسان است

   سلام جهت دریافت مشاوره از بهترین مشاوران برنامه اوج یادگیری و انتشارات گیلنا با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

   Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس