دروس اختصاصی رشته انسانی

دروس اختصاصی رشته انسانی

دروس اختصاصی رشته انسانی

دروس اختصاصی رشته انسانی کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

با توجه به سطح بالای حفظیات نیاز به رمز گردانی و یاد گیری خلاق دارند

در این مجموعه ها سعی شده با تکنیک و رمزگردانی و آموزش خلاق این مشکل رفع شود

لیست محصولات موجود کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
جامعه شناسی دوم محبوبی ۸۰
فلسفه سوم محبوبی ۵۰
فلسفه پیش محبوبی ۹۰
منطق سوم محبوبی ۵۰
عروض و قافیه آبان ۴۰
متون نظم و نثر آبان ۴۰
تاریخ ادبیات ایران و جهان آبان ۸۰
قرابت معنایی انسانی آبان ۳۰
عربی ۲ انسانی آموزشی ساداتی ۱۴۰
عربی ۳ انسانی آموزشی ساداتی ۱۵۰
عربی ۳ جوکار ۳۰
عربی ۴ انسانی جوکار ۳۰
آرایه های ادبی سوم انسانی جوکار ۳۰
عروض و قافیه چهارم امین ۳۰
اقتصاد سفید سال دوم داورانی ۳۰
اقتصاد آبی سال دوم داورانی ۲۰
تاریخ شناسی چهارم صفری ۱۰۰
تاریخ ایران و جهان(۱) دوم صفری ۱۰۰
تاریخ ایران و جهان(۲) سوم صفری ۱۵۰
روانشناسی سوم داوطلب ۵۰
علوم اجتماعی پیش داوطلب ۶۰
ریاضیات پایه انسانی کامران ۴۰
ریاضیات پایه عبدوس ۷۰
هنر تست زنی ۷ کتاب انسانی ویژه جمع بندی داوطلب ۱۲۰
جامعه شناسی سوم محبوبی ۵۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت  احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس