دروس اختصاصی رشته انسانی

دروس اختصاصی رشته انسانی

دروس اختصاصی رشته انسانی

دروس اختصاصی رشته انسانی کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

با توجه به سطح بالای حفظیات نیاز به رمز گردانی و یاد گیری خلاق دارند

در این مجموعه ها سعی شده با تکنیک و رمزگردانی و آموزش خلاق این مشکل رفع شود

لیست محصولات موجود کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

نام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان
جامعه شناسی دوممحبوبی۸۰
فلسفه سوممحبوبی۵۰
فلسفه پیشمحبوبی۹۰
منطق سوممحبوبی۵۰
عروض و قافیهآبان۴۰
متون نظم و نثرآبان۴۰
تاریخ ادبیات ایران و جهانآبان۸۰
قرابت معنایی انسانیآبان۳۰
عربی ۲ انسانی آموزشیساداتی۱۴۰
عربی ۳ انسانی آموزشیساداتی۱۵۰
عربی ۳جوکار۳۰
عربی ۴ انسانیجوکار۳۰
آرایه های ادبی سوم انسانیجوکار۳۰
عروض و قافیه چهارمامین۳۰
اقتصاد سفید سال دومداورانی۳۰
اقتصاد آبی سال دومداورانی۲۰
تاریخ شناسی چهارمصفری۱۰۰
تاریخ ایران و جهان(۱) دومصفری۱۰۰
تاریخ ایران و جهان(۲) سومصفری۱۵۰
روانشناسی سومداوطلب۵۰
علوم اجتماعی پیشداوطلب۶۰
ریاضیات پایه انسانیکامران۴۰
ریاضیات پایهعبدوس۷۰
هنر تست زنی ۷ کتاب انسانی ویژه جمع بندیداوطلب۱۲۰
جامعه شناسی سوممحبوبی۵۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملت احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

[تعداد: 13   میانگین: 3.5/5]

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس