دین و زندگی اوج یادگیری

دین و زندگی اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا

دین و زندگی اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا

حجم وسیع آیات و سوالات مفهومی از آنها اهمیت رمز گردانی و تدریس تکنیکی

این درس را دو چندان کرده است که در مجموعه زیر رعایت شده است

لیست محصولات دین و زندگی موسسه کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا :

نام محصول                                                نام استاد                            قیمت به هزار تومان

دین و زندگی دهم                                    استاد احمدی                            ۲۲۰

روش تست زنی دهم                              استاد حسین احمدی                     ۱۱۰

خلاقیت در دین و زندگی دهم                   استاد حسین احمدی                       ۱۸۰

همایش دین و زندگی دهم                          استاد احمدی                             ۱۵۰

دین و زندگی آموزشی یازدهم                     استاد احمدی                               ۲۲۰

روش تست زنی دین و زندگی یازدهم              استاد احمدی                             ۲۰۰

اموزش درس ۱ و ۲ دوازدهم                            استاد احمدی                             ۴۰

اموزش درس ۳ تا ۵ دوازدهم                           استاد احمدی                             ۶۰

اموزش درس ۶ تا ۱۰ دوازدهم                        استاد احمدی                              ۱۰۰

روش تست دین و زندگی دوازدهم                   استاد احمدی                             ۲۴۰

شماره حساب دفتر مرکزی جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت  احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس  دفتر مرکزی جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس