زبان انگلیسی اوج یادگیری

زبان انگلیسی اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا

زبان انگلیسی اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا

زبان انگلیسی کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا

زبان درسیست تکنیک پذیر در گرامر و تیاز مند رمز گردانی درحجم

وسیع لغات که اهمیت تدریس حرفه ای این درس را ۲ چندان میکند

لیست محصولات زبان انگلیسی موجود دفتر مرکزی کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا

کنکور آسان است :

نام محصول                              نام استاد                     قیمت به هزار تومان

روش تست زنی دهم                دکتر دانش زاده                      ۱۰۵

آموزش زبان دهم                     دکتر دانش زاده                       ۱۲۰

اموزش جامع یازدهم                دکتر دانش زاده                      ۱۸۰

روش تست یازدهم                 دکتر دانش زاده                        ۹۰

جمع بندی زبان یازدهم           دکتر امیر دانش زاده                  ۱۰۰

اموزش درس یک دوازدهم           دکتر دانش زاده                       ۸۰

اموزش درس دو دوازدهم           دکتر دانش زاده                        ۸۰

روش تست زنی دوازدهم          دکتر دانش زاده                        ۱۸۰

همایش زبان دوازدهم              دکنر دانش زاده                        ۱۰۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت  احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس