زبان انگلیسی اوج یادگیری

زبان انگلیسی اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا

زبان انگلیسی اوج یادگیری کنکور آسان است انتشارات گیلنا

زبان انگلیسی کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا

زبان درسیست تکنیک پذیر در گرامر و تیاز مند رمز گردانی درحجم

وسیع لغات که اهمیت تدریس حرفه ای این درس را ۲ چندان میکند

لیست محصولات زبان انگلیسی موجود دفتر مرکزی کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا

کنکور آسان است :

 

نام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان
زبان اولدکتر محجوبی۳۰
زبان دومدکتر محجوبی۳۰
لغات سومدکتر محجوبی۳۰
لغات چهارمدکتر محجوبی۴۰
گرامردکتر محجوبی۳۰
کلوز تستدکتر محجوبی۶۰
ریدینگدکتر محجوبی۹۰
واژگان سوم vvipدکتر محجوبی۱۲۰
جمع بندیدکتر محجوبی۱۰۰
جمع بندی تکمیلی ویژهدکتر محجوبی۴۰
آموزش خط به خط زبان پیشدکتر محجوبی۴۰
۱۲۰ تکنیک زبان از پایه تا کنکوردکتر محجوبی۹۰
لغاتدانش زاده۸۰
گرامردانش زاده۳۰
کلوز تستدانش زاده۶۰
ریدینگدانش زاده۹۰
جمع بندیدانش زاده۲۰۰
گرامر vipدانش زاده۵۰
روش تست زنی زبانپیروزان۴۰
گرامر vvipپیروزان۷۵ با تخفیف ۵۰
واژگانپیروزان۱۴۰
کلوز تستپیروزان۶۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملت احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

[تعداد: 6   میانگین: 3.7/5]

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس