زیست کنکور

زیست انتشارات گیلنا کنکور آسان است

زیست انتشارات گیلنا کنکور آسان است

زیست کنکور آسان است زیست انتشارات گیلنا اوج یادگیری 

اصلی ترین و سخت ترین درس رشته تجربی میباشد

و با توجه به مفهومی شدن کنکور های اخیر اهمیت یادگیری مفهومی ترکیبی ان دو چندان شده است در مجموعه زیر سعی به رفع این مشکل شده است

محصولات زیست کنکور آسان است انتشارات گیلنا اوج یادگیری

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
زیست سال دوم ترکیبی تفهیمی ربیعی ۱۵۰
زیست دوم مافوق حرفه ای بعلاوه جمع بندی ترکیبی تفهیمی دکتر فرخ دادگستری ۱۵۰
زیست جمع بندی دوم (کل کتاب) دکتر فرخ دادگستری ۱۵۰
تدریس کامل و جامع و روش های تست زنی فصل ۱ و ۲ و۳ و۴ زیست سوم دکتر فرخ دادگستری ۷۰
فصل ۱۱(تولید مثل)سال سوم دکتر فرخ دادگستری ۴۵
روش های تست زنی پیش ۱ دکتر فرخ دادگستری ۱۲۰
روش های تست زنی پیش ۲ دکتر فرخ دادگستری ۹۰
گیاهی جامع از پایه تا کنکور دکتر فرخ دادگستری ۱۰۵
ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۱ (میتوز و میوز) دکتر فرخ دادگستری ۳۰
ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۲ (مندل و گیاهی) دکتر فرخ دادگستری ۵۰
ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۳ (ترجمه یا سنتز پروتئین و ژنتیک جمعیت) دکتر فرخ دادگستری ۳۰
ژنتیک بخش ۴ تئوری ژنتیک دکتر فرخ دادگستری ۱۰۵
جمع بندی vvip زیست با حل تست های ۹۳ دکتر فرخ دادگستری ۴۵
زیست سال دوم vvip شیخی ۱۵۰
زیست سال سوم vvip شیخی ۱۵۰
زیست پیش vvip 1 شیخی ۸۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

[تعداد: 9   میانگین: 3.9/5]

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس