زیست کنکور

زیست انتشارات گیلنا کنکور آسان است

زیست انتشارات گیلنا کنکور آسان است

زیست کنکور آسان است زیست انتشارات گیلنا اوج یادگیری 

اصلی ترین و سخت ترین درس رشته تجربی میباشد

و با توجه به مفهومی شدن کنکور های اخیر اهمیت یادگیری مفهومی ترکیبی ان دو چندان شده است در مجموعه زیر سعی به رفع این مشکل شده است

محصولات زیست کنکور آسان است انتشارات گیلنا اوج یادگیری

نام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان
زیست سال دوم ترکیبی تفهیمیربیعی۱۵۰
زیست دوم مافوق حرفه ای بعلاوه جمع بندی ترکیبی تفهیمیدکتر فرخ دادگستری۱۵۰
زیست جمع بندی دوم (کل کتاب)دکتر فرخ دادگستری۱۵۰
تدریس کامل و جامع و روش های تست زنی فصل ۱ و ۲ و۳ و۴ زیست سومدکتر فرخ دادگستری۷۰
فصل ۱۱(تولید مثل)سال سومدکتر فرخ دادگستری۴۵
روش های تست زنی پیش ۱دکتر فرخ دادگستری۱۲۰
روش های تست زنی پیش ۲دکتر فرخ دادگستری۹۰
گیاهی جامع از پایه تا کنکوردکتر فرخ دادگستری۱۰۵
ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۱ (میتوز و میوز)دکتر فرخ دادگستری۳۰
ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۲ (مندل و گیاهی)دکتر فرخ دادگستری۵۰
ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۳ (ترجمه یا سنتز پروتئین و ژنتیک جمعیت)دکتر فرخ دادگستری۳۰
ژنتیک بخش ۴ تئوری ژنتیکدکتر فرخ دادگستری۱۰۵
جمع بندی vvip زیست با حل تست های ۹۳دکتر فرخ دادگستری۴۵
زیست سال دوم vvipشیخی۱۵۰
زیست سال سوم vvipشیخی۱۵۰
زیست پیش vvip 1شیخی۸۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملتاحمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

[تعداد: 7   میانگین: 4/5]

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس