زیست کنکور

زیست انتشارات گیلنا کنکور آسان است

زیست انتشارات گیلنا کنکور آسان است

زیست کنکور آسان است زیست انتشارات گیلنا اوج یادگیری 

اصلی ترین و سخت ترین درس رشته تجربی میباشد

و با توجه به مفهومی شدن کنکور های اخیر اهمیت یادگیری مفهومی ترکیبی ان دو چندان شده است در مجموعه زیر سعی به رفع این مشکل شده است

محصولات زیست کنکور آسان است انتشارات گیلنا اوج یادگیری

نام محصول                                                 نام استاد                 قیمت به هزار تومان

آموزش ۹بعدی دهم درس یک و دو                      مهدی شیخی                       ۴۵

آموزش ۹ بعدی دهم درس سه تا هفت                مهدی شیخی                      ۱۰۰

روش تست زنی زیست دهم                               مهدی شیخی                      ۱۰۰

آموزش زیست شناسی یازدهم                            دکتر شیخی                       ۱۰۰

روش تست زیست شناسی یازدهم                       دکتر شیخی                       ۱۰۰

آموزش زیست  دوازدهم                                     عرفان پازوکی                     ۲۴۰

جمع بندی زیست دوازدهم                                عرفان پازوکی                      ۱۰۰

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس