شیمی کنکور

شیمی کنکور آسان است

شیمی کنکور

شیمی کنکور کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

برای بچه های تجربی درس اختصاصی تعیین کننده رشته و

برای بچه های ریاضی درسی رتبه ساز میباشد که تدرس حرفه ای آن بسیار مهم میباشد

محصولات شیمی کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

نام محصول                                                        نام استاد                       قیمت به هزار تومان

کیهان,زادگاه الفبای هستی                              عارف ربیعیان                             ۱۰۵

ردپای گازها در زندگی                                      مهندس ربیعیان                         ۱۲۰

آب آهنگ زندگی                                            مهندس ربیعیان                           ۱۰۵

روش تست کیهان زادگاه الفبای هستی              مهندس ربیعیان                            ۱۳۵

روش تست ردپای گازها در زندگی                     مهندس ربیعیان                            ۱۰۵

روش تست آب اهنگ زندگی                            مهندس ربیعیان                             ۱۲۰

قدر هدایای زمینی را بدانیم                                  عارف ربیعیان                             ۷۵

در پی غذای سالم                                           مهندس ربیعیان                             ۱۰۵

پوشاک نیاز پایان ناپذیر                                     مهندس ربیعیان                              ۷۵

روش تست قدر هدایای زمینی را بدانیم                 مهندس ربیعیان                           ۲۱۰

روش تست در پی غذای سالم                           مهندس ربیعیان                             ۱۳۵

روش تست پوشاک نیاز پایان ناپذیر                      مهندس ربیعیان                              ۷۵

آموزش مولکول ها در خدمت تندرستی                     عارف ربیعیان                             ۱۳۰

آموزش اسایش و رفاه در سایه شیمی                     عارف ربیعیان                             ۱۳۰

آموزش شیمی جلوه ای از هنر زیبایی                      عارف ربیعیان                              ۱۲۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت  احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا:

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

نمونه تدریس شیمی دوم دبیرستان عارف ربیعیان مدرس اوج یادگیری گیلنا:

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس