امیر مسعودی ریاضی

امیر مسعودی ریاضی

در این صفحه قیمت تدریس های ریاضی امیر مسعودی قابل مشاهده است :

امیر مسعودی ریاضی کنکور آسان است اوج یادگیری زنگ پنجم انتشارات گیلنا

امیر مسعودی ریاضی کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر ۲۰ درصد در درس ریاضی مواجه هستند

چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن

بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای ریاضی زدن است

نمونه تدریس ریاضی امیر مسعودی مدرس اوج یادگیری کنکور آسان است :

لیست محصولات ریاضی امیر مسعودی در کنکور آسان است اوج یادگیری انتشارات گیلنا :

نام محصولنام استادقیمت ها به هزار تومان
دنباله و استلزامدکتر مسعودی۸۰
حد جامع مسعودیدکتر مسعودی۱۰۵
مجانب و نگاهی به رسم نموداردکتر مسعودی۳۰
آنالیز ترکیبیدکتر مسعودی۴۵
احتمالدکتر مسعودی۴۵
پیوستگیدکتر مسعودی۲۰
نظریه معادلات و سهمیدکتر مسعودی۹۵
نامعادلات جبری، قدر مطلق و ترکیبیدکتر مسعودی۴۰
مشتق ۱ vvipدکتر مسعودی۱۴۰
مشتق ۲ vvipدکتر مسعودی۵۰
انتگرال،سری،رسم نمودار و روابط مثلثاتیدکتر مسعودی۱۲۰
تصاعد حسابیدکتر مسعودی۳۰
تصاعد هندسیدکتر مسعودی۳۰
توابع نمایی و لگاریتمدکتر مسعودی۳۰
تابع جامعدکتر مسعودی۱۰۰
مثلثاتدکتر مسعودی۱۲۰
قدر مطلق و جزء صحیحدکتر مسعودی۴۵
روش تست زنی تصاعد حسابیدکتر مسعودی۴۵
روش تست زنی تصاعد هندسیدکتر مسعودی۴۵
روش تست زنی آماردکتر مسعودی۴۵
جمع بندی بسته ۱ (معادلات، نامعادلات،تابع،قدر مطلق و جز صحیح،مثلثات و بخش پذیری)دکتر مسعودی۱۲۰
جمع بندی بسته ۲ (حد ،مجانب ،پیوستگی و دنباله)دکتر مسعودی۱۲۰
جمع بندی بسته ۳ (مشتق ، کاربرد مشتق و انتگرال)دکتر مسعودی۱۶۵
جمع بندی بسته ۴ (آمار ،آنالیز ،احتمال ،تصاعد حسابی و هندسی و لگاریم)دکتر مسعودی۱۱۰
جمع بندی بسته ۵ (هندسه ۱، هندسه مختصاتی ،مقاطع مخروطی ،ماتریس و دستگاه معادلات)دکتر مسعودی۹۰
جمع بندی کاملدکتر مسعودی۷۴۰
روش های تست زنی ریاضی

( حل تست های سه سال اخیر ریاضی کنکور )

دکتر مسعودی
نظریه اعداددکتر محمود اکبری۵۰
گرافدکتر محمود اکبری۴۰
حساباندکتر محمود اکبری۸۰
ترکیبیاتدکتر محمود اکبری۴۰
مثلثاتدکتر محمود اکبری۳۰
مثلثات ویژه رشته ریاضیدکتر محمود اکبری۱۰۰
تابع جامعدکتر محمود اکبری۶۰
احتمالدکتر محمود اکبری۳۰
لگاریتمدکتر محمود اکبری۳۰
ماتریسدکتر محمود اکبری۳۰
بردار ویژه رشته ریاضیدکتر محمود اکبری۴۰
آمار و مدل سازیدکتر محمود اکبری۶۰
جبر و احتمالکامران۳۰
ریاضیات سوم تجربیکامران۱۴۰
خط و صفحهکامران۳۰
گسسته رابطه هاخزایی۲۰
گسسته گرافخزایی۳۰
هندسه تحلیلی مقاطعخزایی۲۰
مشتق و کاربرد مشتقعبدوس۹۰
ریاضی پیش ۱عبدوس۴۰
ریاضی پیش ۲عبدوس۵۰
حسابانعبدوس۱۰۰
ریاضیات سوم تجربیعبدوس۷۰
ریاضی سال اولگرشاسبی۶۰
هندسه ۱گرشاسبی۱۵۰ با تخفیف ۷۵
هندسه ۱حبیبی۴۰
هندسه ۲حبیبی۶۰
روش تست زنی هندسه ۱حبیبی۳۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملت احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات ریاضی امیر مسعودی :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور زیر نظر امیر مسعودی مدرس اوج یادگیری و دریافت بهترین و جدید ترین روش های مطالعه درس های فیزیک و ریاضی نظام جدید و نظام قدیم با شماره ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲ تماس بگیرید

[تعداد: 14   میانگین: 3.7/5]

تمامی حقوق این سایت متعلق به وب سایت کنکور آسان است می باشد.

تماس